Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

Идентификационен номер в Регистъра: 90998543525-29
Дата на регистрация: 10-4-30 11:31:44

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-15 12:11:36
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-15 12:11:36


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw
Инициали: KBRV
Правен статут: Vereniging zonder winstoogmerk
Уебсайт: http://www.brv.be

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Peter Verstuyft
Длъжност: Afgevaardig Bestuurder

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Leo Werkers
Длъжност: Hoofd scheepvaartpolitiek

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Ernest Van Dijckkaai  8
2000 Antwerpen
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 3 232 72 32
Факс: (+32) 3 231 39 97
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: -de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee behartigen
- een dynamische rol spelen in de promotie van de sector als aantrekkelijke wergever
- operationele ondersteuning en duiding aan haar leden geven inzake fiscale, sociale, milieu & maritieme wetgeving. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met alle betrokken nationale en internationale partijen.
- als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee
- als gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Opvolging lopende Europese maritieme dossiers.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Конкуренция
 • Митници
 • Околна среда
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
KBRV is lid van
- ECSA (European Shipowners' Association)
- ICS (International Chamber of Shipping)
- ISF (Internationale Shipping Federation)
- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
- Alfaport Antwerpen

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.