Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

GDF SUEZ

Identifikační číslo v rejstříku: 90947457424-20
Datum registrace: 13.12.11 16:37:03

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.12.14 16:30:49
Datum poslední roční aktualizace je 11.12.14 16:30:49


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: GDF SUEZ
Zkratka:
Právní forma Société Anonyme
Internetové stránky: http://www.gdfsuez.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Gérard Mestrallet
Funkce: Président-Directeur général

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Gwenaelle Huet
Funkce: Directeur du Service des Affaires européennes

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Place Samuel de Champlain, Faubourg de l'Arche 1
92 930 Paris la Défense Cedex
FRANCIE
Telefon: (+33 1) 44 22 00 00
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Service des Affaires européennes

Gwenaelle Huet
Directeur du Service des Affaires européennes
GDF SUEZ
Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92 930
Paris la Défense Cedex

Tél. : (+33 1) 44 22 20 85
gwenaelle.huet@gdfsuez.com

Contact Brussels office : Françoise Michel (+32 2) 336 23 72

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources.
Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
GDF SUEZ compte 138 200 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2012 de 82 milliards d’euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone, Euronext Vigeo Eurozone 120, Vigeo World 120, Vigeo Europe 120 et Vigeo France 20. (Données pro forma avec mise en équivalence de SUEZ Environnement au 1er janvier 2012).
GDF SUEZ est également actionnaire de référence de SUEZ Environnement, expert dans les métiers de l’eau et des déchets.
GDF SUEZ est organisé en 5 branches Énergie
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 12
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
THIBAUD LALANNE 29.8.14 25.3.15
Andrea LO PRESTI COSTANTINO 28.8.14 22.8.15
Clothilde POPLINEAU 2.12.14 28.11.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


CLIMA:
Adaptation to Climate Change, EU Emissions Trading Scheme, Roadmap 2050, Low-Carbon Economy, Shale gas
COMP:
State Aid
ENER:Coal, Energy Efficiency, Energy Infrastructure, European Strategy, External Dimension, Internal Market, Shale gas, Multiannual Financial Framework 2014-2020,
Nuclear Energy, Oil,Renewable Energy,Technology & Innovation, CCS
ENTR:
Chemicals
ENV:
Chemicals, Environmental Impact Assessment,Sustainable Development, Water and Marine framework, shale gas
MARKT:
Financial Conglomerates, Financial Markets Infrastructure,Financial Services and Capital Markets,Public Procurement,Concessions, IORP
MOVE:
Energy Infrastructure,TEN-T/Transport infrastructure
RTD:
Horizon 2020
SANCO :
Consumers, Alternative Dispute Resolution Mechanism
TRADE :
Embargo policy

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Eurelectric
Foratom
Eurogas
OGP
EFIEES
EFET
BUSINESSEUROPE
ERT (European Roundtable of Industrialists)
CSR Europe
EEF (European Energy Forum)
IFRI
ZEP
Cercle des Réseaux européens
Cercl des Délégués Permanents Français
Fédération Robert Schuman
European Biomass Association (AEBIOM)
European Gas Research Group
Gas Infrastructure Europe (GIE)
Gas LNG Europe (GIE-GLE)
Gas Storage Europe (GIE-GSE)
Gas Transmission Europe (GIE-GTE)
Marcogaz
Natural Gas Vehicle Association

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 12/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 2500000  € a < 2750000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 5 485 000 €
Granty: 33 280 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

GDF SUEZ s'est organisé, au travers de son cycle annuel de reporting financier, pour être en mesure de renseigner les montants et sources de financements reçus des institutions de l'Union Européenne pour les principales entités du Groupe potentiellement concernées. Le reporting final de l'année 2014 n’étant disponible que dans quelques semaines, les montants renseignés ci-dessus sont provisoires et seront ajustés à la clôture du reporting.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.