Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften - German Private Equity and Venture Capital Association

Identifikavimo numeris Registre: 90922352193-22
Registracijos data: 28/08/2009 12:07:15

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/08/2014 10:36:53
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/08/2014 10:36:53

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften - German Private Equity and Venture Capital Association

BVK

International non-profit association

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Reinhardtstr., 29b
10117 Berlin
VOKIETIJA

(+49) 30 3069820

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ulrike Hinrichs

Executive Member of the BVK Board

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ulrike Hinrichs

Executive Member of the BVK Board

    Tikslai ir uždaviniai

The Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften – German Private Equity and Venture Capital Association (BVK) is a member-based non-profit trade association with over 300 full and associated members. It was founded in 1989 and is based in Berlin.

BVK represents the interests of the German private equity and venture capital industry.

BVK focuses on creating the best possible conditions for private equity and venture capital in Germany. A growing number of legislative decisions by the European Union will have an impact on the legal environment for private equity in Germany. Therefore, BVK does not only focus on improving the legal framework for private equity in Germany but also concentrates on the policy making process in Brussels. Thus, BVK represents the views of its members to EU institutions on a range of issues, communicates policy development in Brussels to BVK members and in particular highlights legislative actions which will have an impact on private equity in Germany.

BVK closely cooperates with the media, policymakers, universities and associations nationally and internationally, supports its members in communicating their business and promotes cooperation between different members as well as public understanding for the role of private equity firms.

BVK’s activities cover the whole range of private equity, from venture capital (seed and start- up capital), growth capital to buyouts.

For detailed information please visit our website http://www.bvkap.de

  • Europos
  • valstybės

    Veikla

Financial services, specifically in the field of private equity and venture capital

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

10

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

The BVK closely cooperates with other national private equity associations as well as the European Venture Capital Association (EVCA) on all EU matters.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

35 000 €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.