Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband der Keramischen Industrie e.V.

Αριθμός μητρώου: 90846913643-65
ημερομηνία της εγγραφής: 21/05/2010 11:26:56

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 25/03/2015 08:14:29
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 02/02/2015 16:41:35
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 02/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband der Keramischen Industrie e.V.

VKI

e.V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Schillerstraße, 17
Ταχυδρομική θυρίδα: 1624
95100 Selb
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 928780821

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Christoph René Holler

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Philipp Pickelmann

Leiter Wirtschafts- und Europapolitik

    Στόχοι και αποστολή

Der Verband der Keramischen Industrie vertritt bundesweit die wirtschafts-, sozial- und tarifpolitischen Interessen der ihm angeschlossenen Bereiche der feinkeramischen Industrie.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Überführung der Keramikrichtlinie 500/84 EWG in eine EU-Verordnung.

Roadmap der Europäischen Keramischen Industrie, Cerame- Unie


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

European Parliament Ceramics Forum, EPCF

Roadmap

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 4

4

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Vielzahl von Unternehmen aus der feinkeramischen Industrie

CERAME UNIE, Bundesverband Keramische Industrie

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.