Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Dalmine S.p.A.

Identifikavimo numeris Registre: 90748218095-34
Registracijos data: 12.2.17 14.05.28

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.7 10.33.25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.7 10.33.25


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Dalmine S.p.A.
Akronimas:
Teisinis statusas: S.p.A.
Svetainė: http://www.tenaris.com/Italy/it/default.aspx

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Luca Zanotti
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Caterina Epis
Pareigos: Institutional Relations Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: piazza Caduti 6 luglio 1944  1
24044 Dalmine (Bg)
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 035560111
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: It is a leading supplier of tubes and related services for the world’s energy industry and certain other industrial applications.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Caterina Epis 14.7.26 15.7.24

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Sustainable trade

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Užsienio politika ir saugumas

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Confindustria
E.S.T.A.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 02/2013 - 02/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
http://ir.tenaris.com/codeOfConduct.cfm