Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Project AWARE Foundation

Tunnusnumber registris: 90649564350-78
Registreerimise kuupäev: 15/10/2010 14:39:05

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 08/04/2015 17:03:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 08/04/2015 17:03:45
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 08/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Project AWARE Foundation

Project AWARE

CHARITY

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

The Pavilions, Bridgwater Road, Pavilion 1
BS13 8AE BRISTOL
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1173007313

    Juriidiliselt vastutav isik

SUZANNE Smith

Board Member

    ELi asjade eest vastutav isik

Ania Budziak

Associate Director, Programs

    Eesmärgid ja ülesanded

Project AWARE is a global movement of scuba divers protecting our ocean planet - one dive at a time. Focused on the critical issues of Sharks in Peril and Marine Debris, Project AWARE empowers thousands of divers in more than 180 countries to work together for a clean, healthy and abundant ocean planet. Project AWARE Foundation is a registered non-profit organization with offices in the Australia, United Kingdom and United States.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Shark and ray fisheries and monitoring and prevention of marine litter.

Sustainable Shark and Ray Fisheries - a precautionary, science based approach to managing shark populations including setting shark fishing limits, heeding scientific advise; protecting the most vulnerable shark species (those threatened with extinction), and implementation and enforcement of management and recovery plans for shark and ray species. Support for a sound and robust implementation of the Community Plan of action for sharks, a strengthened shark finning ban that supports "fins naturally attached", improved trade data and species data collection mechanisms.

Marine Litter Monitoring and Prevention - underwater data collection using citizen science to reduce the impacts of litter on marine life and improve waste management practices, including policy change at national and EU level necessary to prevent litter from entering the ocean in the first place.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1   25%: 2

3

1

Project AWARE staff brings EU issues to its global audience and bring the global scuba diver perspective to an EU policy context.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Regionaalpoliitika

    Liikmed ja liikmesus

14

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • MALTA
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

PADI Professional Members – Our partnership with PADI Professional Members around the world is essential in powering global conservation activities and programs. PADI Pros teach, lead and engage in local conservation. They match business goals with ocean protection initiatives. Project AWARE would not be able to achieve our goals and mission without their support. Visit the Action Zone to learn more about PADI Pros around the world who are supporting Project AWARE programs.

CoralWatch, University of Queensland – Project AWARE partners with University of Queensland’s CoralWatch, a non-profit research organization, to involve divers in coral health monitoring. The aim of this research project is to provide information to scientists about coral bleaching and climate change worldwide.

Ocean Conservancy – Ocean Conservancy is a non-profit advocacy organization promoting healthy and diverse ocean ecosystems. Project AWARE partners with the Ocean Conservancy’s International Coastal Cleanup Day to engage citizens in removing marine debris, identifying its sources and changing practices and behaviors that cause marine debris in the first place.
Ocean Film Festival - Film is at the heart of the International Ocean Film Festival and introduces some of the most inspirational, educational and entertaining ocean-themed films from independent film makers from the UK, Australia and across the globe.The vision of the festival is to inspire people to explore, respect, enjoy, and protect our oceans. The festival includes a unique selection of films of varying lengths and styles covering topics such as the oceanic environment, marine creatures, ocean related sports, coastal cultures and ocean lovers.

Ecotricity- Ecotricity is a UK based green energy company dedicated to building new sources of
renewable energy to fight climate change. Make a difference with you energy bills and not only will you be doing your bit for the environment, but Ecotricity will donate up to £60 to support Project AWARE’s conservation work on your behalf. Just remember to quote 'PROJ1' when you switch!

Member of Seas At Risk - a European association of non-governmental environmental organisations working to protect and restore the health of the marine environment of the European seas and the wider North East Atlantic.

International NGO member of International Union for Conservation of Nature (IUCN) - the world’s oldest and largest global environmental network. IUCN, home of the Red List of Threatened Species, is a democratic membership union with more than 1,000 government and NGO member organizations, and almost 11,000 volunteer scientists in more than 160 countries.

International NGO member of the International Coral Reef Initiative (ICRI) – a partnership of governments, international organizations, and non-government organizations to preserve coral reefs and related ecosystems by implementing relevant international conventions and agreements. Project AWARE’s work with ICRI includes a particular focus on policy work related to the conservation of sharks and ray and reducing and preventing marine debris in coral reef environments.

Save Our Marine Life is a collaboration of individuals, business and conservation groups working together toprotect Australia’s unique marine life and save its sanctuaries.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

220 000 €

 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

220 000 €

220 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Project AWARE