Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

PROJECT AWARE FOUNDATION

Tunnusnumber registris: 90649564350-78
Registreerimise kuupäev: 15.10.10 14:39:05

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.09.13 19:00:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18.09.13 11:21:23


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: PROJECT AWARE FOUNDATION
Akronüüm: PROJECT AWARE
Õiguslik vorm: CHARITY
Veebisait: https://www.projectaware.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: SUZANNE PLEYDELL
Ametikoht: DIRECTOR

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Suzanne Pleydell
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: Pavilion 1 The Pavilions, Bridgwater Road 
BS13 8AE BRISTOL
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1173007313
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Project AWARE is a global movement of scuba divers protecting our ocean planet - one dive at a time. Focused on the critical issues of Sharks in Peril and Marine Debris, Project AWARE empowers thousands of divers in more than 180 countries to work together for a clean, healthy and abundant ocean planet. Project AWARE Foundation is a registered non-profit organization with offices in the Australia, United Kingdom and United States.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Sustainable Shark Fisheries - a precautionary, science based approach to managing shark populations including setting shark fishing limits, heeding scientific advise; protecting the most vulnerable shark species (those threatened with extinction), and implementation and enforcement of management and recovery plans for shark and ray species. Support for a sound and robust implementation of the Community Plan of action for sharks,a strengthened finning ban that supports "fins naturally attached", improved trade data and species data collection mechanisms.

Marine Protected Areas - connected networks developed based on sound science.

Marine Debris - underwater data collection using citizen science to reduce the impacts of litter on marine life and improve waste management practices.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 14
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • MALTA
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Project AWARE is a steering group member of Shark Alliance and a member of the IUCN.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 10/2012
Üldeelarve: 220 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 220 000
- annetused: 220 000
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
info@projectaware.org.uk