Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

European Healthcare Fraud & Corruption Network

Identifikavimo numeris Registre: 90605467093-36
Registracijos data: 11.11.8 12.16.08

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.28 14.30.05
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.28 14.30.05


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: European Healthcare Fraud & Corruption Network
Akronimas: EHFCN
Teisinis statusas: aisbl
Svetainė: http://www.ehfcn.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bernard Hepp
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paul Vincke
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue de Tervueren 211  027397982
1150 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+0032) 27397507
Faksas: (+0032) 27397903
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) is the only European organisation dedicated to combating fraud, waste and corruption in the healthcare sector across Europe.

Annual healthcare spending across the European Union totals approximately one trillion Euros. It is estimated that between 3% and 8% of healthcare budgets are lost every year to healthcare fraud and corruption. Deception can take many forms, from wrongly billed claims and unqualified practitioners to forged receipts and illegal prescriptions and from counterfeit medicines to aritificial price cartels.

EHFCN's primary objective is to reduce these unacceptable losses in order to bring back money to healthcare services for the benefit of every patient.

EHFCN provides information, tools, training and assistance in fighting fraud, waste and corruption as well as a platform for its members to exchange information and ideas.

EHFCN is a not-for-profit organisation financed through subscription fees. Its members are healthcare and counter fraud organisations in Europe.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Annual Conference
Open House
Workshop

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Informacinė visuomenė
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 17
Narių organizacijų skaičius: 17
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • EOPYY (1 Nariai)
 • INAMI/RIZIV (1 Nariai)
 • CIN (1 Nariai)
 • DKV (1 Nariai)
 • OCMZD (1 Nariai)
 • AG (1 Nariai)
 • Cnamts (1 Nariai)
 • VZP (1 Nariai)
 • SSZZ (1 Nariai)
 • TI (1 Nariai)
 • IGAS (1 Nariai)
 • CNS (1 Nariai)
 • HELFO (1 Nariai)
 • MoH Poland (1 Nariai)
 • ZN (1 Nariai)
 • GSHEI (1 Nariai)
 • HENNER (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • LENKIJA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • SLOVĖNIJA
 • VOKIETIJA

 • NORVEGIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Global Healthcare Anti Fraud Network

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 100 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 100 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 100 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.