Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Open Doors International

Identifikačné číslo v Registri: 90518441599-14
Dátum registrácie: 28/04/2009 13:19:18

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/04/2015 10:19:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/04/2015 10:19:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Open Doors International

ODI

Foundation

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

S. Pullmanstreet, 2953
P. O. BOX: 27001
CA 92705 Santa Ana
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1949) 7526600

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jeff Taylor

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Esther Kattenberg

EU Advocacy Officer

    Ciele a poslanie

Open Doors International is a Christian interdenominational organisation that supports Christians who are persecuted for their faith anywhere in the world, mainly outside Europe.

The ODI Advocacy Department focuses on violations of the fundamental freedom of religion or belief and lobbies for religious freedom worldwide, regardless creed or affiliation of the persons concerned.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

ODI closely follows and monitors work related to and implementation of the EU guidelines on Freedom of Religion or Belief.
ODI closely follow the EU's foreign policy on human rights, specifically the religious freedom component.
Open Doors closely follows the policy of the European Institutions regarding syria, Iraq, Nigeria.

On 22 January 2015, Open Doors organised a public meeting in the European Parliament, hosted by three MEPs, in which it presented its Annual world Watch List. This list presents the 50 countries where the violations of religious freedom for Christians is most severe.


 

Nie

Nie

Nie

Open Doors closely follows the work of the EP Intergroup on Freedom of religion or Belief and Religious Tolerance. Open Doors is one of the civil societies that is consulted regarding the situation of religious freedom worldwide.

Nie

All lobby activities of ODI Advocacy are focusing on the right to freedom of religion or belief.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Esther KATTENBERG 28/06/2014 26/06/2015

    Oblasti záujmu

 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vonkajšie vzťahy

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

 • BELGICKO
 • DÁNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • AUSTRÁLIA
 • BRAZÍLIA
 • ČILE
 • FILIPÍNY
 • INDONÉZIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • JUŽNÁ KÓREA
 • KANADA
 • MALAJZIA
 • NÓRSKO
 • NOVÝ ZÉLAND
 • SINGAPUR
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO

The ODI Advocacy Department is one of the founding members of the European Platform on Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) in Brussels.

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

< 9 999 €

63 849 323 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

63 849 323 €

63 849 323 €

The 2013 forecast for Open Doors worldwide is 90.503 mln USD.

The budget for 2014 for Open Doors worldwide is 95.687 mln USD.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.