Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard




Profilul entităţii înregistrate

Open Doors International

Numărul de identificare din Registru: 90518441599-14
Data înscrierii: 28.04.2009 13:19:18

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 09.04.2014 11:52:39
Data ultimei actualizări anuale: 09.04.2014 11:52:39


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Open Doors International
Acronim: ODI
Statut juridic: Foundation
Site internet: http://www.od.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jeff Taylor
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Esther Kattenberg
Funcţie: EU Advocacy Officer

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: S. Pullmanstreet  2953
Cutia poştală: 27001
CA 92705 Santa Ana
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+1949) 7526600
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: European contacts:
Open Doors International
PO box 47
NL-3840 AA Harderwijk
The Netherlands

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Open Doors International is a Christian interdenominational organisation that supports Christians who are persecuted for their faith anywhere in the world, mainly outside Europe.

The ODI Advocacy Department focuses on violations of the fundamental freedom of religion or belief and lobbies for religious freedom worldwide, regardless creed or affiliation of the persons concerned.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Esther KATTENBERG 28.06.2014 26.06.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


All lobby activities of ODI Advocacy are focusing on the right to freedom of religion or belief.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Ajutor umanitar
 • Comerţ
 • Dezvoltare
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • DANEMARCA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.




The ODI Advocacy Department is one of the founding members of the European Platform on Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) in Brussels.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Buget total: 63.849.323
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 63.849.323
- donaţii: 63.849.323
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

The 2013 forecast for Open Doors worldwide is 90.503 mln USD.

The budget for 2014 for Open Doors worldwide is 95.687 mln USD.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.