Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Open Doors International

Inschrijvingsnummer in het register 90518441599-14
Inschrijvingsdatum: 28-4-09 13:19:18

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 9-4-14 11:52:39
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 9-4-14 11:52:39


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Open Doors International
Acroniem: ODI
Rechtsvorm: Foundation
Website: http://www.od.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jeff Taylor
Functie: CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Esther Kattenberg
Functie: EU Advocacy Officer

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor S. Pullmanstreet  2953
Postbus: 27001
CA 92705 Santa Ana
VERENIGDE STATEN
Telefoon: (+1949) 7526600
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: European contacts:
Open Doors International
PO box 47
NL-3840 AA Harderwijk
The Netherlands

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Open Doors International is a Christian interdenominational organisation that supports Christians who are persecuted for their faith anywhere in the world, mainly outside Europe.

The ODI Advocacy Department focuses on violations of the fundamental freedom of religion or belief and lobbies for religious freedom worldwide, regardless creed or affiliation of the persons concerned.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Esther KATTENBERG 28-6-14 26-6-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


All lobby activities of ODI Advocacy are focusing on the right to freedom of religion or belief.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Handel
 • Humanitaire hulp
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • ITALIË
 • NEDERLAND
 • POLEN
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
The ODI Advocacy Department is one of the founding members of the European Platform on Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) in Brussels.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 63.849.323
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 63.849.323
- giften: 63.849.323
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The 2013 forecast for Open Doors worldwide is 90.503 mln USD.

The budget for 2014 for Open Doors worldwide is 95.687 mln USD.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.