Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Open Doors International

Αριθμός μητρώου: 90518441599-14
ημερομηνία της εγγραφής: 28/4/2009 1:19:18 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 9/4/2014 11:52:39 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 9/4/2014 11:52:39 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Open Doors International
Ακρωνύμιο: ODI
Νομικό καθεστώς: Foundation
Δικτυακός τόπος: http://www.od.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jeff Taylor
Θέση: CEO

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Esther Kattenberg
Θέση: EU Advocacy Officer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 2953 S. Pullmanstreet 
Ταχυδρομική θυρίδα: 27001
CA 92705 Santa Ana
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+1949) 7526600
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: European contacts:
Open Doors International
PO box 47
NL-3840 AA Harderwijk
The Netherlands

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Open Doors International is a Christian interdenominational organisation that supports Christians who are persecuted for their faith anywhere in the world, mainly outside Europe.

The ODI Advocacy Department focuses on violations of the fundamental freedom of religion or belief and lobbies for religious freedom worldwide, regardless creed or affiliation of the persons concerned.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Esther KATTENBERG 28/6/2014 26/6/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


All lobby activities of ODI Advocacy are focusing on the right to freedom of religion or belief.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
The ODI Advocacy Department is one of the founding members of the European Platform on Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) in Brussels.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 12/2011
Συνολικός προϋπολογισμός: 63.849.323
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 63.849.323
- δωρεές: 63.849.323
- συνδρομές μελών:
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

The 2013 forecast for Open Doors worldwide is 90.503 mln USD.

The budget for 2014 for Open Doors worldwide is 95.687 mln USD.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.