Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Veneto Agricoltura

Identifikačné číslo v Registri: 90306546239-76
Dátum registrácie: 18.7.2011 15:23:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.7.2014 10:15:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.7.2014 10:15:27


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Veneto Agricoltura
Skratka: VA
Právna forma: Regional Agency
Internetová stránka: http://www.venetoagricoltura.org

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Giuseppe Nezzo
Funkcia: Special Commissioner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Francesca Ricardi di Netro
Funkcia: Responsible of the Bruxelles liason office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Viale dell'Università  14
35020 Legnaro PD
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 498293711
Fax: (+39) 498293815
Ďalšie kontaktné údaje: Veneto Agricoltura is the Veneto Region Agency aimed at “promoting and carrying out interventions for the modernisation of farms and agro-forestry soil conservation, as well as making the best effective use of agricultural land, the development of aquaculture and fisheries, in particular concerning research, experimental trials and support of the market” ( R. L. 35/97 – art. 2).
Veneto Agricoltura encourages innovation, promoting agriculture and “providing specialist services for the enhancement and commercialisation of typical regional products”.
It organises and promotes food quality certification, supports applied research, experimental trials and agricultural training, encouraging a better use of environmental resources.
Moreover, Veneto Agricoltura is specially dedicated to the safeguarding and the preservation of biodiversity through the management of regional forest nurseries, nature reserves and state forests.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Veneto Agricoltura is the Veneto Region Agency aimed at “promoting and carrying out interventions for the modernisation of farms and agro-forestry soil conservation, as well as making the best effective use of agricultural land, the development of aquaculture and fisheries, in particular concerning research, experimental trials and support of the market” ( R. L. 35/97 – art. 2).
Veneto Agricoltura encourages innovation, promoting agriculture and “providing specialist services for the enhancement and commercialisation of typical regional products”.
It organises and promotes food quality certification, supports applied research, experimental trials and agricultural training, encouraging a better use of environmental resources.
Moreover, Veneto Agricoltura is specially dedicated to the safeguarding and the preservation of biodiversity through the management of regional forest nurseries, nature reserves and state forests.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Francesca Ricardi di Netro 18.6.2014 16.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- activities of lobby with National MEPs member of the Agriculture, Environment and Pech Committees in the Parliament
- activities of European projects
- participation to some European networks dealing with the primary and environmental sector

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rybolov a akvakultúra
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 174
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Eustafor (European State Forest Association) : Va is member of ANARF who is a member of Eustafor
ETP FOOD FOR LIFE: member in the mirror groups
Euraf (European Agroforestry Federation)

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2012 - 12/2013
Celkový rozpočet: 23 776 460
z toho financovanie z verejných zdrojov: 23 776 460
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 23 776 460
z iných zdrojov: 0
- dary: 0
- členské: 0
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.