Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Veneto Agricoltura

Identifikačné číslo v Registri: 90306546239-76
Dátum registrácie: 18/07/2011 15:23:37

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 15/06/2015 11:10:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 04/05/2015 11:42:29
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 04/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Veneto Agricoltura

VA

Regional Agency

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Regionálne štruktúry

    Kontaktné údaje

Viale dell'Università, 14
35020 Legnaro PD
TALIANSKO

(+39)498293711

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Giuseppe Nezzo

Special Commissioner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Francesca Ricardi di Netro

Responsible of the Bruxelles liason office

    Ciele a poslanie

Veneto Agricoltura is the Veneto Region Agency aimed at “promoting and carrying out interventions for the modernisation of farms and agro-forestry soil conservation, as well as making the best effective use of agricultural land, the development of aquaculture and fisheries, in particular concerning research, experimental trials and support of the market” ( R. L. 35/97 – art. 2).
Veneto Agricoltura encourages innovation, promoting agriculture and “providing specialist services for the enhancement and commercialisation of typical regional products”.
It organises and promotes food quality certification, supports applied research, experimental trials and agricultural training, encouraging a better use of environmental resources.
Moreover, Veneto Agricoltura is specially dedicated to the safeguarding and the preservation of biodiversity through the management of regional forest nurseries, nature reserves and state forests.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Agriculture Committe
Environment Committee
Fishery Committe
Parliamentary Intergroups: Biodiversity and Wine
Smart Specialisation Strategies
Bioeconomy
JPI - JU
ETPs
Forest issues


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

- activities of lobby with National MEPs member of the Agriculture, Environment and Pech Committees in the Parliament
- activities of European projects
- participation to some European networks dealing with the primary and environmental sector

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Francesca RICARDI DI NETRO 01/07/2015 29/06/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rybolov a akvakultúra
 • Vzdelávanie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

175

 • TALIANSKO

Eustafor (European State Forest Association) : Va is member of ANARF who is a member of Eustafor
ETP FOOD FOR LIFE: member in the mirror groups
Euraf (European Agroforestry Federation)

    Finančné údaje

12/2013  -  12/2014

< 9 999 €

25 824 022 €

25 824 022 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

25 824 022 €

0 €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.