Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Telecoming Payment Solutions

Numărul de identificare din Registru: 90277287822-85
Data înscrierii: 13.02.2012 17:51:46

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 31.01.2014 09:25:07
Data ultimei actualizări anuale: 31.01.2014 09:25:07


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Telecoming Payment Solutions
Acronim: TPS
Statut juridic: Sociedad Anonima
Site internet: http://www.pagantis.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Pablo Tur
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Patricia Peiró Hergueta
Funcţie: Head of Corporate Communication

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Paseo de la Castellana Torre Europa - Planta 16 95
28046 Madrid
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 91120246
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Telecoming Payment Solutions is a Payment Entity authorized by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, operating with the supervision of the Bank of Spain. Specialist online payments through its product Pagantis, presents a complete and innovative range of payment solutions for e-commerce and m-commerce market. Part of The Spanish holding Telecoming Group, leader in technology innovation.

The Telecoming Group is a Spanish technology group formed by four companies: Telecoming Connectivity Solutions (Value-added telecommunications integrator), Telecoming Payment Solutions (native digital payment entity specializing in e-commerce and m-commerce, through its Pagantis product), Telecoming Business Solutions (a quality corporate communications company) and Telecoming Media Solutions (online contents and advertising agency). It was founded in 2008 and, since then, has registered double-digit growth in sales per year.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 75
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Online Payments - e-commerce - m-commerce

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Consumatori
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Relaţii externe

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
We are integrated in French, Britain and Netherland Chamber of Commerce.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 01/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones: Código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensaje