Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Telecoming Payment Solutions

Identifikační číslo v rejstříku: 90277287822-85
Datum registrace: 13/02/2012 17:51:46

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/04/2015 13:38:51
Datum poslední roční aktualizace je: 23/04/2015 13:38:51
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Telecoming Payment Solutions

TPS

Sociedad Anonima

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Paseo de la Castellana, 95
Torre Europa - Planta 9
28046 Madrid
ŠPANĚLSKO

(+34) 918278021

    Osoba s právní odpovědností

Rolf Cederstrom

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Teresa Serrano Sordo

Head of Compliance

    Cíle a úkoly

Telecoming Payment Solutions is a Payment Entity authorized by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, operating with the supervision of the Bank of Spain. Specialist online payments through its product Pagantis, presents a complete and innovative range of payment solutions for e-commerce and m-commerce market. Part of The Spanish holding Telecoming Group, leader in technology innovation.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

European Anti Money Laundering Legislation (Pan-European e-identification solutions); E-commerce Directive; certification providers (time stamp) and electronic signature legislation.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Online Payments - e-commerce - m-commerce

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Komunikace
  • Obchod
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Vnější vztahy
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

We are integrated in French, Britain and Netherland Chamber of Commerce.

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones: Código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensaje