Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Telecoming Payment Solutions

Identifikační číslo v rejstříku: 90277287822-85
Datum registrace: 13.2.12 17:51:46

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 31.1.14 9:25:07
Datum poslední roční aktualizace je 31.1.14 9:25:07


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Telecoming Payment Solutions
Zkratka: TPS
Právní forma Sociedad Anonima
Internetové stránky: http://www.pagantis.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: Pablo Tur
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: Patricia Peiró Hergueta
Funkce: Head of Corporate Communication

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Paseo de la Castellana Torre Europa - Planta 16 95
28046 Madrid
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+34) 91120246
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Telecoming Payment Solutions is a Payment Entity authorized by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, operating with the supervision of the Bank of Spain. Specialist online payments through its product Pagantis, presents a complete and innovative range of payment solutions for e-commerce and m-commerce market. Part of The Spanish holding Telecoming Group, leader in technology innovation.

The Telecoming Group is a Spanish technology group formed by four companies: Telecoming Connectivity Solutions (Value-added telecommunications integrator), Telecoming Payment Solutions (native digital payment entity specializing in e-commerce and m-commerce, through its Pagantis product), Telecoming Business Solutions (a quality corporate communications company) and Telecoming Media Solutions (online contents and advertising agency). It was founded in 2008 and, since then, has registered double-digit growth in sales per year.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 75
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Online Payments - e-commerce - m-commerce

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářské a finanční věci
 • Komunikace
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
We are integrated in French, Britain and Netherland Chamber of Commerce.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones: Código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensaje