Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

CARE International EU Liaison Office

Tunnusnumber registris: 90237823189-97
Registreerimise kuupäev: 8.02.10 16:56:36

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.02.14 12:16:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.02.14 11:47:10


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: CARE International EU Liaison Office
Akronüüm: CI
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.care-international.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Robert Glasser
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Celine Mias
Ametikoht: EU Representative

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 Rue du trone 
1000 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 289 00 17
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Celine Mias, EU Representative
+32 2 289 00 17
mias@careinternational.org

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Our Vision

We seek a world of hope, tolerance and social justice, where poverty has been overcome and people live in dignity and security. CARE will be a global force and partner of choice within a worldwide movement dedicated to ending poverty. We will be known everywhere for our unshakeable commitment to the dignity of people.

Our Mission
CARE’s mission is to serve individuals and families in the poorest communities in the world. Drawing strength from our global diversity, resources and experience, we promote innovative solutions and are advocates for global responsibility. We promote lasting change by:
1. Strengthening capacity for self-help
2. Providing economic opportunity
3. Delivering relief in emergencies
4. Influencing policy decisions at all levels
5. Addressing discrimination in all its forms
Guided by the aspirations of local communities, we pursue our mission with both excellence and compassion because the people whom we serve deserve nothing less.


CI EU Liaison Office
CARE International works closely with the various institutions of the European Union through our representation office in Brussels. Communication takes place with the European Commission’s Directorates General on Development (DG DEVCO) which formulates development polic and implements it; and on humanitarian crises (ECHO). We also work in close contact with the European Members of Parliament (MEPs). Efforts to influence policies of individual Member States are done in collaboration with CARE International members in the EU countries concerned.


CARE International is committed to transparency about EU interest representation. CARE International believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who, on behalf of CARE International, carry out out such activities.
Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU. Find the guidelines on http://www.act4europe.org/register or http://www.alter-eu.org”
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Inge Brees 27.02.14 25.02.15
Silvia Di Santo 27.02.14 25.02.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


On behalf of CARE INTERNATIONAL the persons listed below have had, during the reporting period, four or more contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions; or they have spent 20 percent or more of their working time on behalf of CARE INTERNATIONAL carrying out such activities:
-Ms Ester Asin Martinez, EU Representative
-Mr Pedro Rosa Plaza- EU funding and Advocacy officer
-Ms Isotta Pivato- EU Advocacy officer (formerly)
-Ms Silvia Di Santo - Senior EU funding officer
-Ms Inge Brees- EU Advocacy Officer

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 14
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • TAANI
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • AUSTRAALIA
 • INDIA
 • JAAPAN
 • KANADA
 • NORRA
 • PERUU
 • TAI
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development)

VOICE (Volontary Organisations in Cooperation in Emergencies)

CAN (Climate Action Network)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 07/2012 - 02/2013
Üldeelarve: 309 645
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 309 645
- annetused:
- liikmemaksud:
CARE International national sections : 309 645
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 300000  € ja < 350000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.