Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Baltic Sea States Subregional Co-operation

Identifikačné číslo v Registri: 9016880835-58
Dátum registrácie: 19/12/2008 14:57:33

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 13:08:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 13:08:46
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Baltic Sea States Subregional Co-operation

BSSSC

Association of Public Authorities

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Regionálne štruktúry

    Kontaktné údaje

BSSSC Secretariat c/o Uusimaa Regional Council, 2 B
Esterinportti
00240 Helsinki
FÍNSKO

(+358) 9 4767 411

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ossi Savolainen

Chairman of BSSSC

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Heli Halla-aho

Secretary General

    Ciele a poslanie

The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) is a political network for decentralised authorities (subregions) in the Baltic Sea Region.

BSSSC was founded in Stavanger, Norway, 1993. Its participants are regional authorities (level directly below the national level authorities) of the 10 Baltic Sea littoral states.

BSSSC is a political network whose main organisational bodies are: The Chairperson (elected by the Board on a rotational basis for a two-year period), the Board consisting of two representatives of each of the BSR countries, the Secretariat, which follows the Chairperson and ad hoc Work groups. The main BSSSC event is the annual conference held each year in early autumn (end of September - beginning of October).

BSSSC co-operates closely with other key Baltic Sea Region and European organisations and institutions.
The BSSSC has signed a Declaration of Common Interest with the Committee of the Regions in 2007 and opened its network for other BSR organisations on local and regional level to become participants (B7, UBC).

regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU Strategy for Baltic Sea Region
European Corridors (TEN-T)
Regional and urban policies
Northern and Arctic Dimension


 

Nie

Nie

Nie

Baltic-Europe Intergroup

Nie

-

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

No Access pass received.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

40

 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • ŠVÉDSKO
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

100 000 €

100 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

100 000 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.