Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Baltic Sea States Subregional Co-operation

Identifikačné číslo v Registri: 9016880835-58
Dátum registrácie: 19.12.2008 14:57:33

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 26.11.2013 10:33:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.11.2013 10:33:23


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Baltic Sea States Subregional Co-operation
Skratka: BSSSC
Právna forma: Association of Public Authorities
Internetová stránka: http://www.bsssc.com

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Ossi Savolainen
Funkcia: Chairman of BSSSC

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Janne Tamminen
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: BSSSC Secretariat c/o Uusimaa Regional Council Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
FÍNSKO
Telefónne číslo: (+358) 9 4767 411
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: BSSSC Secretariat 2013-2014

Mr. Janne Tamminen
Secretary General
BSSSC c/o Uusimaa Regional Council
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
FINLAND
Cell +358-50-5586 303 Tel +358-9-4767 411
janne.tamminen@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi

BSSSC Brussels Office 2013-2014
Mr. Rogaciano Cavadas Kaipainen
Head of Office
Helsinki EU Office
Rue Belliard 15-17
B-1040 Bruxelles
BELGIQUE
GSM +32 498 16 8302
Tel. +32 2 551 1341
riku.cavadas@helsinki.eu

www.bsssc.com
bsssc@bsssc.com

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) is a political network for decentralised authorities (subregions) in the Baltic Sea Region.

BSSSC was founded in Stavanger, Norway, 1993. Its participants are regional authorities (level directly below the national level authorities) of the 10 Baltic Sea littoral states.

BSSSC is a political network whose main organisational bodies are: The Chairperson (elected by the Board on a rotational basis for a two-year period), the Board consisting of two representatives of each of the BSR countries, the Secretariat, which follows the Chairperson and ad hoc Work groups. The main BSSSC event is the annual conference held each year in early autumn (end of September - beginning of October).

BSSSC co-operates closely with other key Baltic Sea Region and European organisations and institutions.
The BSSSC has signed a Declaration of Common Interest with the Committee of the Regions in 2007 and opened its network for other BSR organisations on local and regional level to become participants (B7, UBC).
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


-

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 40
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • ŠVÉDSKO

 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 100 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 100 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 100 000
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.