Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Baltic Sea States Subregional Co-operation

Identifikační číslo v rejstříku: 9016880835-58
Datum registrace: 19/12/2008 14:57:33

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/11/2014 06:30:55
Datum poslední roční aktualizace je: 24/11/2014 06:30:55

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Baltic Sea States Subregional Co-operation

BSSSC

Association of Public Authorities

    Oddíl Registrace

VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

místní, regionální a obecní orgány (na nižší než celostátní úrovni)

    Kontaktní údaje

BSSSC Secretariat c/o Uusimaa Regional Council, 2 B
Esterinportti
00240 Helsinki
FINSKO

(+358) 9 4767 411

(+) 

BSSSC Secretariat 2013-2015

Mr. Janne Tamminen
Secretary General
BSSSC c/o Uusimaa Regional Council
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
FINLAND
Cell +358-50-5586 303 Tel +358-9-4767 411
janne.tamminen@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi

BSSSC Brussels Office 2013-2015
Helsinki EU Office
Rue Belliard 15-17
B-1040 Bruxelles
BELGIQUE
GSM +32 498 16 8302
Tel. +32 2 551 1341

www.bsssc.com
bsssc@bsssc.com

    Osoba s právní odpovědností

pan  Ossi Savolainen

Chairman of BSSSC

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Janne Tamminen

Secretary General

    Cíle a úkoly

The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) is a political network for decentralised authorities (subregions) in the Baltic Sea Region.

BSSSC was founded in Stavanger, Norway, 1993. Its participants are regional authorities (level directly below the national level authorities) of the 10 Baltic Sea littoral states.

BSSSC is a political network whose main organisational bodies are: The Chairperson (elected by the Board on a rotational basis for a two-year period), the Board consisting of two representatives of each of the BSR countries, the Secretariat, which follows the Chairperson and ad hoc Work groups. The main BSSSC event is the annual conference held each year in early autumn (end of September - beginning of October).

BSSSC co-operates closely with other key Baltic Sea Region and European organisations and institutions.
The BSSSC has signed a Declaration of Common Interest with the Committee of the Regions in 2007 and opened its network for other BSR organisations on local and regional level to become participants (B7, UBC).

na regionální/místní úrovni

    Činnosti

-

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Mládež
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

40

 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • ŠVÉDSKO
 • NORSKO
 • RUSKÁ FEDERACE

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

100 000 €

100 000 €

 €

 €

 €

100 000 €

 €

 €

 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.