Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Baltic Sea States Subregional Co-operation

Identifikační číslo v rejstříku: 9016880835-58
Datum registrace: 19.12.08 14:57:33

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 26.11.13 10:33:23
Datum poslední roční aktualizace je 26.11.13 10:33:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Baltic Sea States Subregional Co-operation
Zkratka: BSSSC
Právní forma Association of Public Authorities
Internetové stránky: http://www.bsssc.com

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: místní, regionální a obecní orgány (na nižší než celostátní úrovni)

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Ossi Savolainen
Funkce: Chairman of BSSSC

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Janne Tamminen
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: BSSSC Secretariat c/o Uusimaa Regional Council Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
FINSKO
Telefon: (+358) 9 4767 411
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: BSSSC Secretariat 2013-2014

Mr. Janne Tamminen
Secretary General
BSSSC c/o Uusimaa Regional Council
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
FINLAND
Cell +358-50-5586 303 Tel +358-9-4767 411
janne.tamminen@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi

BSSSC Brussels Office 2013-2014
Mr. Rogaciano Cavadas Kaipainen
Head of Office
Helsinki EU Office
Rue Belliard 15-17
B-1040 Bruxelles
BELGIQUE
GSM +32 498 16 8302
Tel. +32 2 551 1341
riku.cavadas@helsinki.eu

www.bsssc.com
bsssc@bsssc.com

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) is a political network for decentralised authorities (subregions) in the Baltic Sea Region.

BSSSC was founded in Stavanger, Norway, 1993. Its participants are regional authorities (level directly below the national level authorities) of the 10 Baltic Sea littoral states.

BSSSC is a political network whose main organisational bodies are: The Chairperson (elected by the Board on a rotational basis for a two-year period), the Board consisting of two representatives of each of the BSR countries, the Secretariat, which follows the Chairperson and ad hoc Work groups. The main BSSSC event is the annual conference held each year in early autumn (end of September - beginning of October).

BSSSC co-operates closely with other key Baltic Sea Region and European organisations and institutions.
The BSSSC has signed a Declaration of Common Interest with the Committee of the Regions in 2007 and opened its network for other BSR organisations on local and regional level to become participants (B7, UBC).
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


-

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Doprava
 • Energetika
 • Mládež
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 40
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • ŠVÉDSKO

 • NORSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 100 000
z toho veřejné financování: 100 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů: 100 000
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.