Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Vodafone Belgium SA

Αριθμός μητρώου: 90142503473-81
ημερομηνία της εγγραφής: 20/4/2010 3:23:43 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 25/3/2014 3:48:22 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 25/3/2014 3:48:22 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Vodafone Belgium SA
Ακρωνύμιο: VBSA
Νομικό καθεστώς: SA
Δικτυακός τόπος: http://www.vodafone.com/eu

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Eirini Zafeiratou
Θέση: Head EU Affairs

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Eirini Zafeiratou
Θέση: Head EU Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 25 Rue Archimede 
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 478999983
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: www.vodafone.com/eu

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Vodafone Group Plc is the world's leading mobile telecommunications company, with a significant presence in Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific and the United States through the Company's subsidiary undertakings, joint ventures, associated undertakings and investments.
Vodafone is a truly European company, with operations in 14 Member States and partners in the rest (125 mio European customers).

The Vodafone Brussels office is in charge of following the policy and regulatory debate at EU level.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Cindy Emilia DE KONINCK 9/1/2014 7/1/2015
Maria Constanca Assis de Almeida Telles de Freitas 26/7/2014 31/12/2014
Ralf Capito 5/2/2014 3/2/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Information society, competition policy, consumer affairs, e-health, environment.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
European Internet Foundation (EIF)
European Competitive Telecommunication Association (ECTA)
Friends of Europe
GSM Association Europe
European Policy Centre (EPC)
EU40

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 03/2013 - 03/2014
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 1000000  € και < 1250000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.