Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Vodafone Belgium SA

Αριθμός μητρώου: 90142503473-81
ημερομηνία της εγγραφής: 20/04/2010 15:23:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 25/03/2014 15:48:22
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 25/03/2014 15:48:22

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Vodafone Belgium SA

VBSA

SA

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue Archimede, 25
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 478999983

(+) 

www.vodafone.com/eu

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Eirini Zafeiratou

Head EU Affairs

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Eirini Zafeiratou

Head EU Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Vodafone Group Plc is the world's leading mobile telecommunications company, with a significant presence in Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific and the United States through the Company's subsidiary undertakings, joint ventures, associated undertakings and investments.
Vodafone is a truly European company, with operations in 14 Member States and partners in the rest (125 mio European customers).

The Vodafone Brussels office is in charge of following the policy and regulatory debate at EU level.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Information society, competition policy, consumer affairs, e-health, environment.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Cindy Emilia DE KONINCK 06/01/2015 22/12/2015
Agnieszka Skorupinska 15/04/2015 13/04/2016
Ralf Capito 09/01/2015 07/01/2016
Maria Constanca Assis de Almeida Telles de Freitas 07/01/2015 05/07/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον

    Μέλη

European Internet Foundation (EIF)
European Competitive Telecommunication Association (ECTA)
Friends of Europe
GSM Association Europe
European Policy Centre (EPC)
EU40

    Οικονομικά στοιχεία

03/2013  -  03/2014

>= 1.000.000  € και < 1.250.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.