Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

International Chamber of Shipping

Identifikavimo numeris Registre: 90104608462-14
Registracijos data: 30/03/2012 12:33:43

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/02/2015 13:01:16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/02/2015 13:01:16
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

International Chamber of Shipping

ICS

Incorporated in England

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

St. Mary Axe, 38
EC3A8BH London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 2070901460

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter Hinchliffe

Director General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alistair Hull

Technical Manager

    Tikslai ir uždaviniai

The International Chamber of Shipping is the principal international trade association for the shipping industry, representing all sectors and trades. ICS membership comprises national shipowners' associations whose member shipping companies operate two thirds of the world's merchant tonnage. Established in 1921, ICS is concerned with all technical, legal and policy issues that may have an impact on international shipping.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Air emissions from shipping, including Sulphur Directive
Monitoring, Reporting and Verification of CO2 Emissions
Port reception facilities
Ship recycling
Port State Control
Maritime Employment


 

Non

Non

Non

Non

Non

Air emissions from shipping, including Sulphur Directive
Monitoring, Reporting and Verification of CO2 Emissions
Port reception facilities
Ship recycling
Port State Control
Maritime Employment

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.ics-shipping.org/about-ics/membership

ICS is actively engaged with the following international bodies:
International Maritime Organisation (IMO)
United Nations Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS)
United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
World Customs Organization (WCO)
World Trade Organization (WTO)
It also enjoys a close relationship with national maritime authorities around the world and with relevant departments and agencies of the European Union

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.