Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

International Chamber of Shipping

Αριθμός μητρώου: 90104608462-14
ημερομηνία της εγγραφής: 30/03/2012 12:33:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/02/2015 13:01:16
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/02/2015 13:01:16
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

International Chamber of Shipping

ICS

Incorporated in England

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

St. Mary Axe, 38
EC3A8BH London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 2070901460

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Peter Hinchliffe

Director General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Alistair Hull

Technical Manager

    Στόχοι και αποστολή

The International Chamber of Shipping is the principal international trade association for the shipping industry, representing all sectors and trades. ICS membership comprises national shipowners' associations whose member shipping companies operate two thirds of the world's merchant tonnage. Established in 1921, ICS is concerned with all technical, legal and policy issues that may have an impact on international shipping.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Air emissions from shipping, including Sulphur Directive
Monitoring, Reporting and Verification of CO2 Emissions
Port reception facilities
Ship recycling
Port State Control
Maritime Employment


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Air emissions from shipping, including Sulphur Directive
Monitoring, Reporting and Verification of CO2 Emissions
Port reception facilities
Ship recycling
Port State Control
Maritime Employment

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

    Μέλη

http://www.ics-shipping.org/about-ics/membership

ICS is actively engaged with the following international bodies:
International Maritime Organisation (IMO)
United Nations Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS)
United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
World Customs Organization (WCO)
World Trade Organization (WTO)
It also enjoys a close relationship with national maritime authorities around the world and with relevant departments and agencies of the European Union

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.