Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

International Chamber of Shipping

Αριθμός μητρώου: 90104608462-14
ημερομηνία της εγγραφής: 30/3/2012 12:33:43 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 17/3/2014 12:44:14 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 17/3/2014 12:44:14 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: International Chamber of Shipping
Ακρωνύμιο: ICS
Νομικό καθεστώς: Incorporated in England
Δικτυακός τόπος: http://www.ics-shipping.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Peter Hinchliffe
Θέση: Director General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Alistair Hull
Θέση: Technical Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 38 St. Mary Axe 
EC3A8BH London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+44) 2070901460
Αριθμός φαξ: (+44) 2070901484
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The International Chamber of Shipping is the principal international trade association for the shipping industry, representing all sectors and trades. ICS membership comprises national shipowners' associations whose member shipping companies operate two thirds of the world's merchant tonnage. Established in 1921, ICS is concerned with all technical, legal and policy issues that may have an impact on international shipping.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 12
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Air emissions from shipping, including Sulphur Directive
Monitoring, Reporting and Verification of CO2 Emissions
Port reception facilities
Ship recycling
Port State Control
Maritime Employment

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ICS is actively engaged with the following international bodies:
International Maritime Organisation (IMO)
United Nations Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS)
United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
World Customs Organization (WCO)
World Trade Organization (WTO)
It also enjoys a close relationship with national maritime authorities around the world and with relevant departments and agencies of the European Union

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.