Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

WirtschaftsVereinigung Metalle

Tunnistenumero rekisterissä: 9002547940-17
Rekisteröintipäivä: 8.1.2009 9:11:46

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.12.2013 15:11:40
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.12.2013 15:11:40


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: WirtschaftsVereinigung Metalle
Lyhenne: WVM
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.wvmetalle.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Martin Kneer
Tehtävä organisaatiossa: Hauptgeschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rolf Kuby
Tehtävä organisaatiossa: Leiter Europabüro

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Wallstraße  58/59
10179 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 30 72 62 07 100
Faksinumero: (+49) 30 72 62 07 198
Muita yhteystietoja: WirtschaftsVereinigung Metalle
Europabüro
Square Ambiorix 43
1000 BRÜSSEL
BELGIEN

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die WirtschaftsVereinigung Metalle vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen der deutschen Nichteisen- (NE-) Metallindustrie Deutschland und Europa, insbesondere in der Außenhandels-, Umwelt-, Steuer-, Energie- und Verkehrspolitik. Darüber hinaus fördert sie die Markttransparenz durch statistische Dienste und Marktanalysen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und ihren Branchenverbänden. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Förderung der Normenarbeit für den Metallbereich sowie der Dialog mit der Öffentlichkeit.
Auf Bundesebene liegt das Schwergewicht der wirtschaftspolitischen Arbeit auf folgenden Gebieten: Umweltpolitik, Steuerpolitik, Energiepolitik, Außenhandelspolitik, Mittelstandspolitik, Verkehrspolitik sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Verbund mit der EU-Vertretung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und Eurométaux werden nationale Belange der in Deutschland produzierenden Nichteisen- (NE-) Metallindustrie vertreten. Das Europabüro der WVM in Brüssel bietet international agierenden Unternehmen eine Plattform und unterstützt den europäischen Dachverband der Branche, Eurométaux.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 15
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Oliver Bell 10.2.2014 7.2.2015
Rolf KUBY 20.12.2014 18.12.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Energie- und Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik, Außenhandels- / Rohstoffpolitik, Steuerpolitik, Forschungs- und Verkehrspolitik

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Mitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
Mitglied des Dachverbandes der Metallindustrie Europas (EUROMETAUX)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 500 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Martin Kneer