Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

WirtschaftsVereinigung Metalle

Tunnistenumero rekisterissä: 9002547940-17
Rekisteröintipäivä: 08/01/2009 09:11:46

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/01/2015 10:15:04
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/01/2015 10:15:04

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

WirtschaftsVereinigung Metalle

WVM

e.V.

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Wallstraße, 58/59
10179 Berlin
SAKSA

(+49) 30 72 62 07 100

(+49) 30 72 62 07 198

WirtschaftsVereinigung Metalle
Europabüro
Square Ambiorix 43
1000 BRÜSSEL
BELGIEN

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Martin Kneer

Hauptgeschäftsführer

    EU-suhteista vastaava henkilö

Rolf Kuby

Leiter Europabüro

    Tavoitteet ja tehtävät

Die WirtschaftsVereinigung Metalle vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen der deutschen Nichteisen- (NE-) Metallindustrie Deutschland und Europa, insbesondere in der Außenhandels-, Umwelt-, Steuer-, Energie- und Verkehrspolitik. Darüber hinaus fördert sie die Markttransparenz durch statistische Dienste und Marktanalysen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und ihren Branchenverbänden. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Förderung der Normenarbeit für den Metallbereich sowie der Dialog mit der Öffentlichkeit.
Auf Bundesebene liegt das Schwergewicht der wirtschaftspolitischen Arbeit auf folgenden Gebieten: Umweltpolitik, Steuerpolitik, Energiepolitik, Außenhandelspolitik, Mittelstandspolitik, Verkehrspolitik sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Verbund mit der EU-Vertretung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und Eurométaux werden nationale Belange der in Deutschland produzierenden Nichteisen- (NE-) Metallindustrie vertreten. Das Europabüro der WVM in Brüssel bietet international agierenden Unternehmen eine Plattform und unterstützt den europäischen Dachverband der Branche, Eurométaux.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    Toimet

Energie- und Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik, Außenhandels- / Rohstoffpolitik, Steuerpolitik, Forschungs- und Verkehrspolitik

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

15

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Oliver Bell 10/02/2014 07/02/2015
Rolf KUBY 20/12/2014 18/12/2015

    Intressialueet

 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Mitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
Mitglied des Dachverbandes der Metallindustrie Europas (EUROMETAUX)

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

500 000 €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Martin Kneer