Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

WirtschaftsVereinigung Metalle

Identifikační číslo v rejstříku: 9002547940-17
Datum registrace: 08/01/2009 09:11:46

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 31/03/2015 10:59:45
Datum poslední roční aktualizace je: 31/03/2015 10:59:45
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 31/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

WirtschaftsVereinigung Metalle

WVM

e.V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Wallstraße, 58/59
10179 Berlin
NĚMECKO

(+49) 30 72 62 07 100

Square Ambiorix 43
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 25021988

    Osoba s právní odpovědností

paní  Franziska Erdle

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Rolf Kuby

Leiter Europabüro

    Cíle a úkoly

Die WirtschaftsVereinigung Metalle vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen der deutschen Nichteisen- (NE-) Metallindustrie Deutschland und Europa, insbesondere in der Außenhandels-, Umwelt-, Steuer-, Energie- und Verkehrspolitik. Darüber hinaus fördert sie die Markttransparenz durch statistische Dienste und Marktanalysen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und ihren Branchenverbänden. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Förderung der Normenarbeit für den Metallbereich sowie der Dialog mit der Öffentlichkeit.
Auf Bundesebene liegt das Schwergewicht der wirtschaftspolitischen Arbeit auf folgenden Gebieten: Umweltpolitik, Steuerpolitik, Energiepolitik, Außenhandelspolitik, Mittelstandspolitik, Verkehrspolitik sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Verbund mit der EU-Vertretung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und Eurométaux werden nationale Belange der in Deutschland produzierenden Nichteisen- (NE-) Metallindustrie vertreten. Das Europabüro der WVM in Brüssel bietet international agierenden Unternehmen eine Plattform und unterstützt den europäischen Dachverband der Branche, Eurométaux.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Renaissance of Industry 2020
Energie Klimaziele 2030 + COP Lima / Paris
Energiemarktdesign (z.B. Kapazitätsmarkt) und zugehörige Beihilferegulierung
Kreislaufwirtschaftspaket (Abfallregulierungen, Ressourceneffizienz, Rohstoffstrategie)
REACH CLP
Konfliktrohstoffe
Chinas Market Economy Status
Reform Antidumping MTD
TTIP
Finanz-Transaktion-Steuer

BDI informelle Arbeitsgruppen: Umwelt Issue Tracker, EID Brüssel und AK Ressourceneffizienz Brüssel
Gespräche mit den Kabinetten der GDs Umwelt, Climate Action, Growth, Wettbewerb und Energie gemeinsam mit Eurometaux, BDI und Partnern
Verstärkung der Wahrnehmung der Beiträge der NE-Metallindustrie mit Metals pro Climate bei den EU-Institutionen und Stakeholdern in Brüssel
Vorbereitung Gespräche mit MdEP u.a. Erstellung Argumentationskarten für Europawahl
Unterstützung der Mitgliedsunternehmen bei Gesprächen mit MdEPs


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Energie- und Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik, Außenhandels- / Rohstoffpolitik, Steuerpolitik, Forschungs- und Verkehrspolitik

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 5   25%: 5

11

4,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Rolf KUBY 20/12/2014 18/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.wvmetalle.de/die-wvm/#c469

Mitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
Mitglied des Dachverbandes der Metallindustrie Europas (EUROMETAUX)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

500 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.