Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

WirtschaftsVereinigung Metalle

Identifikační číslo v rejstříku: 9002547940-17
Datum registrace: 8.1.09 9:11:46

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.12.13 15:11:40
Datum poslední roční aktualizace je 12.12.13 15:11:40


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: WirtschaftsVereinigung Metalle
Zkratka: WVM
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.wvmetalle.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Martin Kneer
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Rolf Kuby
Funkce: Leiter Europabüro

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Wallstraße  58/59
10179 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30 72 62 07 100
Číslo faxu: (+49) 30 72 62 07 198
Další kontaktní údaje: WirtschaftsVereinigung Metalle
Europabüro
Square Ambiorix 43
1000 BRÜSSEL
BELGIEN

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die WirtschaftsVereinigung Metalle vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen der deutschen Nichteisen- (NE-) Metallindustrie Deutschland und Europa, insbesondere in der Außenhandels-, Umwelt-, Steuer-, Energie- und Verkehrspolitik. Darüber hinaus fördert sie die Markttransparenz durch statistische Dienste und Marktanalysen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und ihren Branchenverbänden. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Förderung der Normenarbeit für den Metallbereich sowie der Dialog mit der Öffentlichkeit.
Auf Bundesebene liegt das Schwergewicht der wirtschaftspolitischen Arbeit auf folgenden Gebieten: Umweltpolitik, Steuerpolitik, Energiepolitik, Außenhandelspolitik, Mittelstandspolitik, Verkehrspolitik sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Verbund mit der EU-Vertretung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und Eurométaux werden nationale Belange der in Deutschland produzierenden Nichteisen- (NE-) Metallindustrie vertreten. Das Europabüro der WVM in Brüssel bietet international agierenden Unternehmen eine Plattform und unterstützt den europäischen Dachverband der Branche, Eurométaux.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Oliver Bell 10.2.14 7.2.15
Rolf KUBY 20.12.13 17.12.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Energie- und Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik, Außenhandels- / Rohstoffpolitik, Steuerpolitik, Forschungs- und Verkehrspolitik

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Mitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
Mitglied des Dachverbandes der Metallindustrie Europas (EUROMETAUX)

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 500 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Martin Kneer