Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

VAHTA d.o.o.

Id-nummer i registret: 90024862347-69
Registreringsdag: 2009-09-27 17:21:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-26 18:13:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-26 18:04:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: VAHTA d.o.o.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Ltd
Webbplats: http://www.vahta.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Goran Zivec
Befattning: General manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Goran Živec
Befattning: CEO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Gorjansko  32
6223 Komen
SLOVENIEN
Telefon: (+386) 41 342 599
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Stimulate development of EU rural areas by introducing new technologies/technological approaches, mainly related to the ICT.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


ERDF, CEE

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • none

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 20 000 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.