Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

VAHTA d.o.o.

Numărul de identificare din Registru: 90024862347-69
Data înscrierii: 27/09/2009 17:21:41

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 06/02/2015 08:19:08
Data ultimei actualizări anuale: 06/02/2015 08:19:08
Data-limită pentru următoarea actualizare: 06/02/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

VAHTA d.o.o.

Ltd

    Secțiunea de înregistrare

I - Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi

Societăţi de consultanţă specializată

    Date de contact

Gorjansko, 32
6223 Komen
SLOVENIA

(+386) 41 342 599

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  Goran Zivec

General manager

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Goran Živec

CEO

    Obiective şi misiuni

Stimulate development of EU rural areas by introducing new technologies/technological approaches, mainly related to the ICT.
Building and operating open access broadband networks in rural areas.

 • naţional
 • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Junkers investment plan, related to broadband and European digital agenda 2020.


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ERDF, CEE

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

25%: 2

2

0,5

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Concurenţă
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională

    Membri și afiliere

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

We directly partecipate.

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.