Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

VAHTA d.o.o.

Identitātes numurs Reģistrā: 90024862347-69
Reģistrācijas datums: 27/09/2009 17:21:41

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 06/02/2015 08:19:08
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 06/02/2015 08:19:08
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 06/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

VAHTA d.o.o.

Ltd

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Gorjansko, 32
Komen 6223
SLOVĒNIJA

(+386) 41 342 599

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Goran Zivec

General manager

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Goran Živec

CEO

    Mērķi un uzdevumi

Stimulate development of EU rural areas by introducing new technologies/technological approaches, mainly related to the ICT.
Building and operating open access broadband networks in rural areas.

 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Junkers investment plan, related to broadband and European digital agenda 2020.


 

ERDF, CEE

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Konkurence
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi
 • Vide

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

We directly partecipate.

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.