Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

VAHTA d.o.o.

Identitātes numurs Reģistrā: 90024862347-69
Reģistrācijas datums: 09.27.9 17:21:41

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.4.8 07:18:30
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.4.8 07:18:30


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: VAHTA d.o.o.
Akronīms:
Juridiskais statuss: Ltd
Tīmekļa vietne: http://www.vahta.eu

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Goran Zivec
Amats General manager

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Goran Živec
Amats CEO

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Gorjansko  32
Komen 6223
SLOVĒNIJA
Tālruņa numurs: (+386) 41 342 599
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Stimulate development of EU rural areas by introducing new technologies/technological approaches, mainly related to the ICT.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


ERDF, CEE

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Konkurence
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
< 50000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • none

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 20 000 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.