Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

VAHTA d.o.o.

Identifikační číslo v rejstříku: 90024862347-69
Datum registrace: 27/09/2009 17:21:41

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 08:19:08
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 08:19:08
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

VAHTA d.o.o.

Ltd

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Gorjansko, 32
6223 Komen
SLOVINSKO

(+386) 41 342 599

    Osoba s právní odpovědností

pan  Goran Zivec

General manager

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Goran Živec

CEO

    Cíle a úkoly

Stimulate development of EU rural areas by introducing new technologies/technological approaches, mainly related to the ICT.
Building and operating open access broadband networks in rural areas.

 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Junkers investment plan, related to broadband and European digital agenda 2020.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ERDF, CEE

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

We directly partecipate.

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.