Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

BNP Paribas Cardif

Identifikationsnummer i registret: 90000691010-47
Registreringsdato: 23-01-09 17:03:22

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 07-01-14 10:55:31
Seneste årlige opdatering 07-01-14 10:55:31


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: BNP Paribas Cardif
Forkortelse:
Retlig form: S.A.
Websted: http://www.bnpparibascardif.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Pierre de Villeneuve
Stilling: Chairman & CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Xavier Cognat
Stilling: Directeur des Affaires Publiques

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: du port  8
92728 Nanterre cedex
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 141428300
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) is the Life, Property & Casualty insurance subsidiary of BNP Paribas. It develops savings and protection products and services which are distributed via diverse channels. Present in 36 countries, and with a diversified geographic footprint, BNP Paribas Cardif has strong positions in Europe, Latin America and Asia.

BNP Paribas Cardif is one of the top 10 European insurers*.

In 2011, it had gross written premiums of 23.3 billion euros and 53% of its gross written premiums are generated outside France. It counts nearly 10,000 employees, 70% of which outside France.

In its commitment in Corporate Social Responsibility, BNP Paribas Cardif develops responsible products and services, supports diversity in the company, puts in place an internal environmental policy and commits itself into the economic and financial education.

* Source: Internal BNP Paribas Cardif survey based on gross written premiums at 31 December 2010 published in competitors' corporate literature.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Insurance, Asset Management, Pension Funds, Consumer Credit, IMD, MiFID, Solvabilité 2, non-discrimination

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
BNP Paribas Cardif is a member of FFSA (France)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

BNP Paribas Cardif is the insurance unit of BNP Paribas, which is also registered into the present register of interest representatives

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
BNP Paribas Group