Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

BNP Paribas Cardif

Identifikační číslo v rejstříku: 90000691010-47
Datum registrace: 23.1.09 17:03:22

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.1.14 10:55:31
Datum poslední roční aktualizace je 7.1.14 10:55:31


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: BNP Paribas Cardif
Zkratka:
Právní forma S.A.
Internetové stránky: http://www.bnpparibascardif.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Pierre de Villeneuve
Funkce: Chairman & CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Xavier Cognat
Funkce: Directeur des Affaires Publiques

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: du port  8
92728 Nanterre cedex
FRANCIE
Telefon: (+33) 141428300
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) is the Life, Property & Casualty insurance subsidiary of BNP Paribas. It develops savings and protection products and services which are distributed via diverse channels. Present in 36 countries, and with a diversified geographic footprint, BNP Paribas Cardif has strong positions in Europe, Latin America and Asia.

BNP Paribas Cardif is one of the top 10 European insurers*.

In 2011, it had gross written premiums of 23.3 billion euros and 53% of its gross written premiums are generated outside France. It counts nearly 10,000 employees, 70% of which outside France.

In its commitment in Corporate Social Responsibility, BNP Paribas Cardif develops responsible products and services, supports diversity in the company, puts in place an internal environmental policy and commits itself into the economic and financial education.

* Source: Internal BNP Paribas Cardif survey based on gross written premiums at 31 December 2010 published in competitors' corporate literature.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Insurance, Asset Management, Pension Funds, Consumer Credit, IMD, MiFID, Solvabilité 2, non-discrimination

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
BNP Paribas Cardif is a member of FFSA (France)

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

BNP Paribas Cardif is the insurance unit of BNP Paribas, which is also registered into the present register of interest representatives

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
BNP Paribas Group