Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

BNP Paribas Cardif

Identifikační číslo v rejstříku: 90000691010-47
Datum registrace: 23/01/2009 17:03:22

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 03/02/2015 10:19:33
Datum poslední roční aktualizace je: 03/02/2015 10:19:33
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 03/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

BNP Paribas Cardif

S.A.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

du port, 8
92728 Nanterre cedex
FRANCIE

(+33) 141428300

    Osoba s právní odpovědností

pan  Pierre de Villeneuve

Chairman & CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Xavier Cognat

Directeur des Affaires Publiques

    Cíle a úkoly

BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) is the Life, Property & Casualty insurance subsidiary of BNP Paribas. It develops savings and protection products and services which are distributed via diverse channels. Present in 37 countries, and with a diversified geographic footprint, BNP Paribas Cardif has strong positions in Europe, Latin America and Asia.

BNP Paribas Cardif is one of the top 10 European insurers*.

In 2013, it had gross written premiums of 25.3 billion euros and 58% of its gross written premiums are generated outside France. It counts nearly 10,000 employees, 70% of which outside France.

In its commitment in Corporate Social Responsibility, BNP Paribas Cardif develops responsible products and services, supports diversity in the company, puts in place an internal environmental policy and commits itself into the economic and financial education.

* Source: Internal BNP Paribas Cardif survey based on gross written premiums at 31 December 2010 published in competitors' corporate literature.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Insurance, Asset Management, Pension Funds, Consumer Credit, IMD, MiFID, Solvabilité 2, non-discrimination, CMU....


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

BNP Paribas Cardif is the insurance unit of BNP Paribas, which is also registered into the present register of interest representatives

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1   25%: 1

2

0,8

Le poste de Directeur des Affaires Publiques est actuellement vacant et occupé par interim par l'ancien directeur, Xavier Cognat

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

BNP Paribas Cardif is a member of FFSA (France), Eurofinas & CFO-Forum

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
BNP Paribas Group