Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Attac Austria

Tunnistenumero rekisterissä: 89865775667-92
Rekisteröintipäivä: 15.4.2011 15:20:20

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.4.2014 14:41:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.4.2014 14:41:12


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Attac Austria
Lyhenne: ATC-AT
Organisaation oikeudellinen muoto: gemeinnütziger Verein
Internet-osoite: http://www.attac.at

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alexandra Strickner
Tehtävä organisaatiossa: Obfrau

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Wilhelm Zwirner
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Margaretenstrasse  166/3/25
1050 Wien
ITÄVALTA
Puhelinnumero: (+43-1-) 5440010
Faksinumero: (+43-1-) 5440059
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Attac („Association pour une Taxation des Transactions financières pour I Aide aux Citoyens“, zu Deutsch: Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen) ist Teil einer weltweiten globalisierungskritischen Bewegung, die sich für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der weltweiten Wirtschaft einsetzt. Attac ist überparteilich und dem Grundsatz der Gewaltfreiheit verpflichtet.

Attac Österreich wurde 2000 gegründet und finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projekt-bezogenen Subventionen. Die Aktivitäten von Attac Österreich umfassen eine breit angelegte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Kampagnen, Veranstaltungen, Vorträge, Publikationen, Straßenaktionen, Pressearbeit auf nationaler und internationaler Ebene.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 15
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Finanzmärkte, Steuersystem, Handelspolitik, Landwirtschaftspolitik, EU-Politik, Transparenz öffentlicher Verwaltung, Sozialsystem, Alterantive Wege aus der Krise

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 5 500
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
europäisches und internationales Netzwerk der Attac Organisationen

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 300 000
josta julkista rahoitusta: 2 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 2 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 298 000
- lahjoitukset ja avustukset: 150 000
- jäsenmaksut: 148 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.