Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Attac Austria

Αριθμός μητρώου: 89865775667-92
ημερομηνία της εγγραφής: 15/4/2011 3:20:20 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 22/4/2014 2:41:12 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 22/4/2014 2:41:12 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Attac Austria
Ακρωνύμιο: ATC-AT
Νομικό καθεστώς: gemeinnütziger Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.attac.at

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Alexandra Strickner
Θέση: Obfrau

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Wilhelm Zwirner
Θέση: Geschäftsführer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 166/3/25 Margaretenstrasse 
1050 Wien
ΑΥΣΤΡΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+43-1-) 5440010
Αριθμός φαξ: (+43-1-) 5440059
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Attac („Association pour une Taxation des Transactions financières pour I Aide aux Citoyens“, zu Deutsch: Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen) ist Teil einer weltweiten globalisierungskritischen Bewegung, die sich für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der weltweiten Wirtschaft einsetzt. Attac ist überparteilich und dem Grundsatz der Gewaltfreiheit verpflichtet.

Attac Österreich wurde 2000 gegründet und finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projekt-bezogenen Subventionen. Die Aktivitäten von Attac Österreich umfassen eine breit angelegte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Kampagnen, Veranstaltungen, Vorträge, Publikationen, Straßenaktionen, Pressearbeit auf nationaler und internationaler Ebene.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 15
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Finanzmärkte, Steuersystem, Handelspolitik, Landwirtschaftspolitik, EU-Politik, Transparenz öffentlicher Verwaltung, Sozialsystem, Alterantive Wege aus der Krise

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 5.500
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
europäisches und internationales Netzwerk der Attac Organisationen

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 2.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 2.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 298.000
- δωρεές: 150.000
- συνδρομές μελών: 148.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.