Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Attac Austria

Идентификационен номер в Регистъра: 89865775667-92
Дата на регистрация: 11-4-15 15:20:20

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-22 14:41:12
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-22 14:41:12


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Attac Austria
Инициали: ATC-AT
Правен статут: gemeinnütziger Verein
Уебсайт: http://www.attac.at

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Alexandra Strickner
Длъжност: Obfrau

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Wilhelm Zwirner
Длъжност: Geschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Margaretenstrasse  166/3/25
1050 Wien
АВСТРИЯ
Телефонен номер: (+43-1-) 5440010
Факс: (+43-1-) 5440059
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Attac („Association pour une Taxation des Transactions financières pour I Aide aux Citoyens“, zu Deutsch: Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen) ist Teil einer weltweiten globalisierungskritischen Bewegung, die sich für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der weltweiten Wirtschaft einsetzt. Attac ist überparteilich und dem Grundsatz der Gewaltfreiheit verpflichtet.

Attac Österreich wurde 2000 gegründet und finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projekt-bezogenen Subventionen. Die Aktivitäten von Attac Österreich umfassen eine breit angelegte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Kampagnen, Veranstaltungen, Vorträge, Publikationen, Straßenaktionen, Pressearbeit auf nationaler und internationaler Ebene.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 15
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Finanzmärkte, Steuersystem, Handelspolitik, Landwirtschaftspolitik, EU-Politik, Transparenz öffentlicher Verwaltung, Sozialsystem, Alterantive Wege aus der Krise

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 5 500
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
europäisches und internationales Netzwerk der Attac Organisationen

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 300 000
от който публични средства: 2 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 2 000
- от регионални източници: 0
други източници: 298 000
- дарения: 150 000
- членски вноски: 148 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.