Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

CFA Institute

Id-nummer i registret: 89854211497-57
Registreringsdag: 2009-04-08 16:43:51

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-26 15:54:06
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-12 11:34:17


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: CFA Institute
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Representative office of US (non profit) organization
Webbplats: http://www.cfainstitute.org

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: John Rogers
Befattning: President & Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Josina Kamerling
Befattning: Head of regulatory outreach EMEA

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: 915 East High Street  560
22902-2083 Charlottesville, VA
USA
Telefon: (+1) 4349515499
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Representative office:

Josina Kamerling
Head of regulatory outreach EMEA
CFA Institute
Square de Meeûs 38/40
1000 Brussels

Tel +32 (0) 401 68 29

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: CFA Institute is the global, not-for-profit association of investment professionals that awards the CFA and CIPM designations. We promote the highest ethical standards and offer a range of educational opportunities online and around the world.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Mirza Jair de Manuel Aramendia 2013-10-31 2014-10-29
Josina Martine Kamerling 2013-10-31 2014-10-29
Rhodri Preece 2013-10-31 2014-10-29
Claire Fargeot 2013-10-31 2014-10-29

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


We promote high ethical standards and investor protection through professional codes of conduct, guidance, and outreach.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Skattepolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 120 800
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 09/2012 - 09/2013
Total budget: 224 900 003
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 224 900 003
- gåvor:
- medlemsavgifter: 3
Candidate fees : 192 600 000
other : 32 300 000
0 : 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct