Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Aenao - Center of non-formal education

Identifikačné číslo v Registri: 89822835707-92
Dátum registrácie: 20/04/2011 23:47:39

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/02/2015 18:59:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/02/2015 18:59:53
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 08/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Aenao - Center of non-formal education

AENAO

Non Governmental Organization

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Aderfwn Pouliou, 3
54655 Thessaloniki
GRÉCKO

(+30) 2310420489

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Catherine Amoutzia

Manager

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Catherine Amoutzia

Manager

    Ciele a poslanie

he N.G.O Aenao was established in 2006 in order to promote health, in its wide sense, and to encourage the dialogue between science, culture and religion. It occupies a group of scientists- volunteers, and is coordinated by experienced scientists.

Aenao aims to:

• Promote health by creating networks and implementing projects based on non-formal education and learning by experience methodology

• Develop the consciousness of community of health

• Inform the community on issues regarding science in the broad sense, culture, religion and education

• Undertake national and international collaboration with reliable agents, in order to exchange experience and best practices

• Design programs that encourage social cohesion, protect the human rights and respect the environment

• Empower women to take initiatives and improve their socio-economic status

• Empower young people, enhance and build their personal skills.

• Inform society on innovative programs and activities which are consistent with the organization’s aims and disseminate their results through conferences, seminars, meetings, etc.

• Organize campaigns and initiatives that benefit the society

Aenao’s educational material in the field of health promotion has been recognized by the national educational authorities and has been recommended for the school curriculum.

Aenao is an active member of the INGO Healthy Network.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

H MKO AENAO υλοποεί προγράμματα στα πλάισια του ERASMUS+, και επικεντρώνεται στη κινητικότητα των νέων

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Ε+ θα προωθηθούν στο dissemination platform , για να είναι άμεσα διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-Human rights
-Inclusion
-European citizenship
-Intercultural dialogue
-Health Promotion
-Healthy nutrition

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 5

5

1,2

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ απασχολεί άτομα σε εθελοντική βάση και δεν έχει μόνιμο προσωπικό

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Informačná spoločnosť
  • Kultúra
  • Mládež
  • Verejné zdravie
  • Vzdelávanie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

5

www.aenao.org

  • GRÉCKO

Aenao is an active member of the INGO Healthy Network. The Healthy Network is an iNGO, which is an international network that aims at developing partnerships and projects between non-profit organizations and institutions working with young people.

Through its activities, the Healthy Network iNGO aims at health for all young people across Europe and its neighbouring countries.

Members of the Healthy Network are active in the field of health promotion in a broad sense, according to the principles of non-formal education. We work in an integrating and inclusive way, targeting young people in urban and rural areas.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

5 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

5 000 €

5 000 €

Σύμβαση με UNESCO 323420

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.