Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Aenao - Center of non-formal education

Identifikačné číslo v Registri: 89822835707-92
Dátum registrácie: 20.4.2011 23:47:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.3.2014 21:17:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.3.2014 8:54:23


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Aenao - Center of non-formal education
Skratka: AENAO
Právna forma: Non Governmental Organization
Internetová stránka: http://aenao.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Catherine Amoutzia
Funkcia: Manager

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Catherine Amoutzia
Funkcia: Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Aderfwn Pouliou  3
54655 Thessaloniki
GRÉCKO
Telefónne číslo: (+30) 2310420489
Fax: (+30) 2310998143
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: he N.G.O Aenao was established in 2006 in order to promote health, in its wide sense, and to encourage the dialogue between science, culture and religion. It occupies a group of scientists- volunteers, and is coordinated by experienced scientists.

Aenao aims to:

• Promote health by creating networks and implementing projects based on non-formal education and learning by experience methodology

• Develop the consciousness of community of health

• Inform the community on issues regarding science in the broad sense, culture, religion and education

• Undertake national and international collaboration with reliable agents, in order to exchange experience and best practices

• Design programs that encourage social cohesion, protect the human rights and respect the environment

• Empower women to take initiatives and improve their socio-economic status

• Empower young people, enhance and build their personal skills.

• Inform society on innovative programs and activities which are consistent with the organization’s aims and disseminate their results through conferences, seminars, meetings, etc.

• Organize campaigns and initiatives that benefit the society

Aenao’s educational material in the field of health promotion has been recognized by the national educational authorities and has been recommended for the school curriculum.

Aenao is an active member of the INGO Healthy Network.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


-Human rights
-Inclusion
-European citizenship
-Intercultural dialogue
-Health Promotion
-Healthy nutrition

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Verejné zdravie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 150
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • GRÉCKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Aenao is an active member of the INGO Healthy Network. The Healthy Network is an iNGO, which is an international network that aims at developing partnerships and projects between non-profit organizations and institutions working with young people.

Through its activities, the Healthy Network iNGO aims at health for all young people across Europe and its neighbouring countries.

Members of the Healthy Network are active in the field of health promotion in a broad sense, according to the principles of non-formal education. We work in an integrating and inclusive way, targeting young people in urban and rural areas.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 34 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 34 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 34 000
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.