Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Beiersdorf

Identifikačné číslo v Registri: 89804672520-02
Dátum registrácie: 19.10.2009 10:50:57

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.10.2013 9:11:29
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.10.2013 9:11:29


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Beiersdorf
Skratka:
Právna forma: Aktiengesellschaft
Internetová stránka: http://www.beiersdorf.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Stefan F. Heidenreich
Funkcia: Vorsitzender des Vorstandes

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Volker Holle
Funkcia: Director External Relations

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Unnastr.  48
20253 Hamburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49 40) 4909 0
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Das Kosmetikunternehmen Beiersdorf AG hat seinen Sitz in Hamburg und beschäftigt weltweit rund 16.500 Mitarbeiter. Es erzielte 2012 einen Umsatz von 6 Mrd. Euro, ist seit Dezember 2008 im DAX gelistet und führt mit NIVEA die weltweit größte Hautpflegemarke*. Daneben gehören unter anderem Eucerin sowie La Prairie, Labello, 8x4 und Hansaplast zum international erfolgreichen Markenportfolio. Das Tochterunternehmen tesa SE ist einer der weltweit führenden Hersteller selbstklebender Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Konsumenten. Beiersdorf verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in der Hautpflege und zeichnet sich durch innovative und qualitativ hochwertige Produkte aus.
*Quelle: Euromonitor International Limited; nach Marken in den Kategorien Gesichts-, Körper- und Handpflege; Handelsumsatz 2012.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 14
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Gesetzliche Regelungen im Bereich der Kosmetik
- Sicherheit von kosmetischen Mitteln und deren Inhaltstoffen
- Nachhaltigkeit
- Alternativen zu Tierversuchen
- Internationale Harmonisierung

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Podniky
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
CosmeticsEurope- The European Cosmetics Association
EPAA- The European Partnership on Alternative Approaches to Animal Testing

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Die Kalkulation der Kosten basiert auf den Empfehlungen von CosmeticsEurope.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.