Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Beiersdorf

Identifikační číslo v rejstříku: 89804672520-02
Datum registrace: 19/10/2009 10:50:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/03/2015 13:51:59
Datum poslední roční aktualizace je: 17/03/2015 13:51:59
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Beiersdorf

Aktiengesellschaft

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Unnastr., 48
20253 Hamburg
NĚMECKO

(+49 40) 4909 0

    Osoba s právní odpovědností

pan  Stefan F. Heidenreich

Vorsitzender des Vorstandes

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Volker Holle

Director External Relations

    Cíle a úkoly

Die Beiersdorf AG zählt weltweit zu den führenden Anbietern innovativer und hochwertiger
Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment.
Das Hautpflegeunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt rund um den Globus über
16.500 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,1 Mrd. Euro
und ist seit Dezember 2008 im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Die weltweit
größte Hautpflegemarke* NIVEA ist das Herzstück des international erfolgreichen
Markenportfolios der Beiersdorf AG, zu dem darüber hinaus die Erfolgsmarken Eucerin, La
Prairie, Labello, 8x4 und Hansaplast zählen. Über die Tochtergesellschaft tesa SE, einen
ebenfalls weltweit führenden Hersteller in seiner Branche, versorgt Beiersdorf zudem Industrie,
Gewerbetreibende und Konsumenten mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen.
* Quelle: Euromonitor International Limited; nach Dachmarken in den Kategorien Gesichts-, Körper- und Handpflege;
Einzelhandelsumsatz 2012.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU-Kosmetikgesetzgebung und angrenzende Regulierungen


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Gesetzliche Regelungen im Bereich der Kosmetik
- Sicherheit von kosmetischen Mitteln und deren Inhaltstoffen
- Nachhaltigkeit
- Alternativen zu Tierversuchen
- Internationale Harmonisierung

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

Die indirekte Partizipierung durch Beteiligung innerhalb von europäischen Verbandsgremien ist in der Aufwandschätzung nicht berücksichtigt.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Rozvoj
  • Veřejné zdraví
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

CosmeticsEurope- The European Cosmetics Association
EPAA- The European Partnership on Alternative Approaches to Animal Testing

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.