Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Let's Gowex

Tunnusnumber registris: 89799798134-30
Registreerimise kuupäev: 22/02/2012 15:29:34

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/05/2015 12:17:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/05/2015 12:17:26
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/05/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Let's Gowex

GOWEX

S.A.

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Paseo de la Castellana, 21
28046 MADRID
HISPAANIA

(+34) 913601470

    Juriidiliselt vastutav isik

Javier Solsona Piera

Administrador Judicial

    ELi asjade eest vastutav isik

Miguel Egido

R&D Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

Creamos soluciones llave en mano de conectividad gestionada aportando una capa de software que permite rentabilizar las mismas y ofrecer una experiencia única
a su usuario.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Ninguna


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ninguna

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Infoühiskond
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

Miembro de NetWorld2020 ETP
Miembro de la International Telecommunication Union
Miembro de la Wireless Broadband Alliance

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

0 €

Ninguna

40 000 €

Framework Programme 7 - Research Executive Agency

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.