Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

An Taisce The National Trust for Ireland

Id-nummer i registret: 89747144047-77
Registreringsdag: 2010-08-23 17:47:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-20 13:52:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-20 13:52:35


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: An Taisce The National Trust for Ireland
Förkortning: ATNTI
Associationsform (rättslig ställning): Charity, NGO
Webbplats: http://www.antaisce.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: John Harnett
Befattning: Chairperson

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: John Harnett
Befattning: Chairman

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Tailors' Hall, Back Lane n/a
Box: n/a
Dublin 8 Dublin
IRLAND
Telefon: (+353) 1 4541786
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: An Taisce is The National Trust For Ireland - it is - 'The Store House, or Treasury'
An Taisce is Ireland's oldest environmental charity founded over 60 years ago to protect the environment and heritage of Ireland for the benefit of the people of Ireland and future generations and for the ‘Common Good’. We believe that this is best achieved through sustainable development, achieved by a long term and planned balance of social and economic development with environmental protection.
An Taisce is a member of INTO - the International National Trusts Organisation a large global movement of approved National Trusts which preserve and hold property in perpetuity for the benefit of their respective peoples.
An Taisce acts as an impartial monitor in Ireland on the application of EU environmental legislation at local level.
An Taisce reviews planning applications within the context of the requirement to meet EU Directives
An Taisce provides evidence to Government on the performance of local authorities in delivering the provisions of the various Planning Acts and REgulations.
An Taisce acts as a key Consultation Prescribed Body under Section 24 of the 2000 Planning and Development Act for input into national policy formulation.
An Taisce’s network of Local Associations and 5,000 members mirrors many elements of the Local Agenda 21 model.
An Taisce supports its members and network of Local Associations by facilitating a bottom-up consultative approach when making submissions on national or local planning policy.
An Taisce responds to consultation requests on an on-going basis.
An Taisce promotes environmental awareness through Green Schools and other educational programmes.

An Taisce are members of:
The International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
European Environment Bureau
Europa Nostra
Foundation for Environmental Education (Green Schools/Green Flags Blue Flag etc)
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Policy-making and legislation environmental and educational initiatives.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Fiske och vattenbruk
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Klimatarbetet
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö
  • Regionalpolitik
  • Transporter 
  • Ungdom
  • Utbildning
  • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 4 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • IRLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
INTO International National Trusts
EEB European Environment Bureau
IUCN The International Union for the Conservation of Nature
Europa Nostra
FEE Foundation for Environmental Education
IEN Irish Environmental Network
Irish Environmental Pillar of Social Partnership
T&E Transport and Environment

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 248 000
därav offentlig finansiering: 53 300
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 9 500
- nationella källor: 23 800
- regionala/lokala källor:
Project for Government : 20 000
därav andra källor: 194 700
- gåvor: 52 200
- medlemsavgifter: 85 000
Projects : 57 500
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.