Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

An Taisce The National Trust for Ireland

Identifikačné číslo v Registri: 89747144047-77
Dátum registrácie: 23.8.2010 17:47:14

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.8.2014 13:52:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.8.2014 13:52:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: An Taisce The National Trust for Ireland
Skratka: ATNTI
Právna forma: Charity, NGO
Internetová stránka: http://www.antaisce.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  John Harnett
Funkcia: Chairperson

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  John Harnett
Funkcia: Chairman

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Tailors' Hall, Back Lane n/a
P. O. BOX: n/a
Dublin 8 Dublin
ÍRSKO
Telefónne číslo: (+353) 1 4541786
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: An Taisce is The National Trust For Ireland - it is - 'The Store House, or Treasury'
An Taisce is Ireland's oldest environmental charity founded over 60 years ago to protect the environment and heritage of Ireland for the benefit of the people of Ireland and future generations and for the ‘Common Good’. We believe that this is best achieved through sustainable development, achieved by a long term and planned balance of social and economic development with environmental protection.
An Taisce is a member of INTO - the International National Trusts Organisation a large global movement of approved National Trusts which preserve and hold property in perpetuity for the benefit of their respective peoples.
An Taisce acts as an impartial monitor in Ireland on the application of EU environmental legislation at local level.
An Taisce reviews planning applications within the context of the requirement to meet EU Directives
An Taisce provides evidence to Government on the performance of local authorities in delivering the provisions of the various Planning Acts and REgulations.
An Taisce acts as a key Consultation Prescribed Body under Section 24 of the 2000 Planning and Development Act for input into national policy formulation.
An Taisce’s network of Local Associations and 5,000 members mirrors many elements of the Local Agenda 21 model.
An Taisce supports its members and network of Local Associations by facilitating a bottom-up consultative approach when making submissions on national or local planning policy.
An Taisce responds to consultation requests on an on-going basis.
An Taisce promotes environmental awareness through Green Schools and other educational programmes.

An Taisce are members of:
The International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
European Environment Bureau
Europa Nostra
Foundation for Environmental Education (Green Schools/Green Flags Blue Flag etc)
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Policy-making and legislation environmental and educational initiatives.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 4 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • ÍRSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
INTO International National Trusts
EEB European Environment Bureau
IUCN The International Union for the Conservation of Nature
Europa Nostra
FEE Foundation for Environmental Education
IEN Irish Environmental Network
Irish Environmental Pillar of Social Partnership
T&E Transport and Environment

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 248 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 53 300
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 9 500
- zo štátnych zdrojov: 23 800
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
Project for Government : 20 000
z iných zdrojov: 194 700
- dary: 52 200
- členské: 85 000
Projects : 57 500
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.