Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

An Taisce The National Trust for Ireland

Identifikačné číslo v Registri: 89747144047-77
Dátum registrácie: 23/08/2010 17:47:14

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/02/2015 18:27:21
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/02/2015 18:27:21
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 19/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

An Taisce The National Trust for Ireland

ATNTI

Charity, NGO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Tailors' Hall,, n/a
Back Lane
P. O. BOX: n/a
Dublin 8 Dublin
ÍRSKO

(+353) 1 4541786

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  John Harnett

Chairperson

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  John Harnett

Chairman

    Ciele a poslanie

An Taisce is The National Trust For Ireland - it is - 'The Store House, or Treasury'
An Taisce is Ireland's oldest environmental charity founded over 60 years ago to protect the environment and heritage of Ireland for the benefit of the people of Ireland and future generations and for the ‘Common Good’. We believe that this is best achieved through sustainable development, achieved by a long term and planned balance of social and economic development with environmental protection.
An Taisce is a member of INTO - the International National Trusts Organisation a large global movement of approved National Trusts which preserve and hold property in perpetuity for the benefit of their respective peoples.
An Taisce acts as an impartial monitor in Ireland on the application of EU environmental legislation at local level.
An Taisce reviews planning applications within the context of the requirement to meet EU Directives
An Taisce provides evidence to Government on the performance of local authorities in delivering the provisions of the various Planning Acts and REgulations.
An Taisce acts as a key Consultation Prescribed Body under Section 24 of the 2000 Planning and Development Act for input into national policy formulation.
An Taisce’s network of Local Associations and 5,000 members mirrors many elements of the Local Agenda 21 model.
An Taisce supports its members and network of Local Associations by facilitating a bottom-up consultative approach when making submissions on national or local planning policy.
An Taisce responds to consultation requests on an on-going basis.
An Taisce promotes environmental awareness through Green Schools and other educational programmes.

An Taisce are members of:
The International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
European Environment Bureau
Europa Nostra
Foundation for Environmental Education (Green Schools/Green Flags Blue Flag etc)

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

We uphold and promote the core fundamental EU rights of access to justice and access to information.

http://www.antaisce.org/publications/2013-annual-report

http://www.antaisce.org/sites/antaisce.org/files/2014-05-an_taisce_magazine-lowres.pdf


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Policy-making and legislation environmental and educational initiatives.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

4 000

 • ÍRSKO

INTO International National Trusts
EEB European Environment Bureau
IUCN The International Union for the Conservation of Nature
Europa Nostra
FEE Foundation for Environmental Education
IEN Irish Environmental Network
Irish Environmental Pillar of Social Partnership
T&E Transport and Environment

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

134 896 €

43 959 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

41 089 €

2 870 €

20 000 €

90 937 €

6 739 €

79 198 €

5 000 €

Most recent audited accounts: http://www.antaisce.org/ireland/2013-accounts

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.