Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

An Taisce The National Trust for Ireland

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 89747144047-77
Data Reġistrazzjoni: 23/08/2010 17:47:14

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/08/2014 13:52:35
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/08/2014 13:52:35


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: An Taisce The National Trust for Ireland
Akronimu: ATNTI
Statut legali: Charity, NGO
Websajt: http://www.antaisce.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  John Harnett
Kariga: Chairperson

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  John Harnett
Kariga: Chairman

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. n/a Tailors' Hall, Back Lane
Kaxxa Postali: n/a
Dublin Dublin 8
L-IRLANDA
Numru tat-telefon: (+353) 1 4541786
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: An Taisce is The National Trust For Ireland - it is - 'The Store House, or Treasury'
An Taisce is Ireland's oldest environmental charity founded over 60 years ago to protect the environment and heritage of Ireland for the benefit of the people of Ireland and future generations and for the ‘Common Good’. We believe that this is best achieved through sustainable development, achieved by a long term and planned balance of social and economic development with environmental protection.
An Taisce is a member of INTO - the International National Trusts Organisation a large global movement of approved National Trusts which preserve and hold property in perpetuity for the benefit of their respective peoples.
An Taisce acts as an impartial monitor in Ireland on the application of EU environmental legislation at local level.
An Taisce reviews planning applications within the context of the requirement to meet EU Directives
An Taisce provides evidence to Government on the performance of local authorities in delivering the provisions of the various Planning Acts and REgulations.
An Taisce acts as a key Consultation Prescribed Body under Section 24 of the 2000 Planning and Development Act for input into national policy formulation.
An Taisce’s network of Local Associations and 5,000 members mirrors many elements of the Local Agenda 21 model.
An Taisce supports its members and network of Local Associations by facilitating a bottom-up consultative approach when making submissions on national or local planning policy.
An Taisce responds to consultation requests on an on-going basis.
An Taisce promotes environmental awareness through Green Schools and other educational programmes.

An Taisce are members of:
The International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
European Environment Bureau
Europa Nostra
Foundation for Environmental Education (Green Schools/Green Flags Blue Flag etc)
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Policy-making and legislation environmental and educational initiatives.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Politika reġjonali
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 4,000
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • L-IRLANDA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
INTO International National Trusts
EEB European Environment Bureau
IUCN The International Union for the Conservation of Nature
Europa Nostra
FEE Foundation for Environmental Education
IEN Irish Environmental Network
Irish Environmental Pillar of Social Partnership
T&E Transport and Environment

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 248,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 53,300
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 9,500
- minn sors nazzjonali: 23,800
- minn sors infranazzjonali:
Project for Government : 20,000
minn sorsi oħrajn: 194,700
- donazzjonijiet: 52,200
- miżati tal-membri: 85,000
Projects : 57,500
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.