Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

An Taisce The National Trust for Ireland

Identifikavimo numeris Registre: 89747144047-77
Registracijos data: 23/08/2010 17:47:14

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/02/2015 18:27:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 19/02/2015 18:27:21
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 19/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

An Taisce The National Trust for Ireland

ATNTI

Charity, NGO

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Tailors' Hall,, n/a
Back Lane
Pašto dėžutė: n/a
Dublin 8 Dublin
AIRIJA

(+353) 1 4541786

    Teisiškai atsakingas asmuo

John Harnett

Chairperson

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

John Harnett

Chairman

    Tikslai ir uždaviniai

An Taisce is The National Trust For Ireland - it is - 'The Store House, or Treasury'
An Taisce is Ireland's oldest environmental charity founded over 60 years ago to protect the environment and heritage of Ireland for the benefit of the people of Ireland and future generations and for the ‘Common Good’. We believe that this is best achieved through sustainable development, achieved by a long term and planned balance of social and economic development with environmental protection.
An Taisce is a member of INTO - the International National Trusts Organisation a large global movement of approved National Trusts which preserve and hold property in perpetuity for the benefit of their respective peoples.
An Taisce acts as an impartial monitor in Ireland on the application of EU environmental legislation at local level.
An Taisce reviews planning applications within the context of the requirement to meet EU Directives
An Taisce provides evidence to Government on the performance of local authorities in delivering the provisions of the various Planning Acts and REgulations.
An Taisce acts as a key Consultation Prescribed Body under Section 24 of the 2000 Planning and Development Act for input into national policy formulation.
An Taisce’s network of Local Associations and 5,000 members mirrors many elements of the Local Agenda 21 model.
An Taisce supports its members and network of Local Associations by facilitating a bottom-up consultative approach when making submissions on national or local planning policy.
An Taisce responds to consultation requests on an on-going basis.
An Taisce promotes environmental awareness through Green Schools and other educational programmes.

An Taisce are members of:
The International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
European Environment Bureau
Europa Nostra
Foundation for Environmental Education (Green Schools/Green Flags Blue Flag etc)

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

We uphold and promote the core fundamental EU rights of access to justice and access to information.

http://www.antaisce.org/publications/2013-annual-report

http://www.antaisce.org/sites/antaisce.org/files/2014-05-an_taisce_magazine-lowres.pdf


 

Non

Non

Non

Non

Non

Policy-making and legislation environmental and educational initiatives.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transportas
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

4 000

 • AIRIJA

INTO International National Trusts
EEB European Environment Bureau
IUCN The International Union for the Conservation of Nature
Europa Nostra
FEE Foundation for Environmental Education
IEN Irish Environmental Network
Irish Environmental Pillar of Social Partnership
T&E Transport and Environment

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

134 896 €

43 959 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

41 089 €

2 870 €

20 000 €

90 937 €

6 739 €

79 198 €

5 000 €

Most recent audited accounts: http://www.antaisce.org/ireland/2013-accounts

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.