Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

INEOS ChlorVinyls Ltd.

Tunnistenumero rekisterissä: 89740597903-66
Rekisteröintipäivä: 31.1.2012 11:40:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.1.2014 17:20:51
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.1.2014 17:20:51


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: INEOS ChlorVinyls Ltd.
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Company
Internet-osoite: http://www.ineos.com/businesses/INEOS-ChlorVinyls/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Chris Tane
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Roger Mottram
Tehtävä organisaatiossa: Environmental and Regulatory Affairs Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: South Parade  Site HQ
Postilokero: 9
WA7 4JE Runcorn
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1928561111
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: INEOS ChlorVinyls is one of the major chlor-alkali producers in Europe, a global leader in chlorine derivatives and Europe's largest manufacturer of PVC plastic.
With an annual turnover of 2.6 billion euros and around 3,300 employees, the Company supplies key industry sectors from its production facilities in the UK, Germany, Norway, Sweden, Belgium, France and The Netherlands.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


All energy and climate policy realted initiatives. Mercury strategy. Sustainable construction iniatives.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
We are members of EuroChlor and PlasticsEurope.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 04/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.