Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

INEOS ChlorVinyls Ltd.

Tunnusnumber registris: 89740597903-66
Registreerimise kuupäev: 31.01.12 11:40:54

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.01.14 17:20:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.01.14 17:20:51


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: INEOS ChlorVinyls Ltd.
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Company
Veebisait: http://www.ineos.com/businesses/INEOS-ChlorVinyls/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Chris Tane
Ametikoht: Chief Executive Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Roger Mottram
Ametikoht: Environmental and Regulatory Affairs Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: Site HQ South Parade 
Postkast: 9
WA7 4JE Runcorn
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1928561111
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: INEOS ChlorVinyls is one of the major chlor-alkali producers in Europe, a global leader in chlorine derivatives and Europe's largest manufacturer of PVC plastic.
With an annual turnover of 2.6 billion euros and around 3,300 employees, the Company supplies key industry sectors from its production facilities in the UK, Germany, Norway, Sweden, Belgium, France and The Netherlands.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


All energy and climate policy realted initiatives. Mercury strategy. Sustainable construction iniatives.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Tarbijad
 • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
We are members of EuroChlor and PlasticsEurope.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 04/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.