Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

PESCADORES DE CARBONERAS S.C.A.

Id-nummer i registret: 89715562210-56
Registreringsdag: 2009-09-03 11:59:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-07 09:25:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-07 09:25:43


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: PESCADORES DE CARBONERAS S.C.A.
Förkortning: CARBOPESCA
Associationsform (rättslig ställning): SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: FRANCISCO HERNANDEZ ALARCON
Befattning: PRESIDENTE

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: PEDRO HERNANDEZ SAEZ
Befattning: GERENTE

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: BAILEN  6 Bajo
Box: 46
04140 CARBONERAS
SPANIEN
Telefon: (+34) 950130050
Fax: (+34) 950454539
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: El objeto o fin social de esta sociedad cooperativa es, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VENTA DE SU PRODUCCIÓN, Y EN PARTICULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE SUS SOCIOS A TRAVÉS DE LA COOPERATIVA ASÍ COMO ADOPTAR TODAS AQUELLAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO RACIONAL DE LA PESCA.
A estos efectos, la Cooperativa pondrá en marcha los medios técnicos, humanos y económicos que sean necesarios para regular y desarrollar, por mandato de sus socios, las operaciones relacionadas con la pesca, transporte y comercialización de los productos de sus asociados; del mismo modo podrán establecerse otros servicios propios de interés común para los miembros.
Para el cumplimiento de sus fines la Cooperativa adoptará aquellas medidas que tiendan a promover la puesta en práctica de:

- PLANES DE CAPTURA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
- LA CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA.
- LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS.
- LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- LA ADAPTACIÓN DEL VOLUMEN DE LA OFERTA A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO.

La Cooperativa FIJARÁ LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN a fin de mejorar la calidad de los productos y adaptar el volumen de la oferta en las exigencias del mercado.
Asimismo será objeto de la entidad, desarrollar las actividades comerciales de primera venta, la manipulación, tratamiento, conservación y comercialización de toda clase de productos pesqueros, la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios.
Organisationens intressen är:
  • Regionala/lokala
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


DESCONOCIDO

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Fiske och vattenbruk

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Esta entidad pertenece a nivel autonómico a la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras(FAAPE) y a nivel nacional a la Confederación Española de Pesca(CEPESCA)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.