Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

International Group of P & I Clubs

Numer identyfikacyjny w rejestrze 89563201803-90
Data rejestracji: 09-06-05 12:17:14

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-06-06 10:36:22
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-06-06 10:36:22


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: International Group of P & I Clubs
Nazwa skrócona: IGP&I
Status prawny: Unincorporated association
Strona internetowa: http://www.igpandi.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Andrew Bardot
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  andrew bardot
Pełniona funkcja: CEO

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Eastcheap  20
ec3m 1eb london
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 207 929 3544
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: By way of background information, the International Group of P&I Associations (IG) consists of thirteen member associations (clubs) which between them provide shipowners liability insurance cover (protection and indemnity) for approximately 90% of the world’s ocean-going tonnage. Each IG club is an independent, non-profit making mutual insurance association, providing cover for its ship owner and charterer members against public/third party liabilities relating to the use and operation of ships. Clubs cover a wide range of liabilities including personal injury to crew, passengers and others on board, cargo loss and damage, oil pollution, wreck removal and dock damage.

The IG has NGO status at the International Mritime Organisation and lobbies actively on behalf of its shipowner members with governments,intergovernmental organisations and industry
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The main focus of the Group's lobbying activities is in relation to shipping, environmental and related insurance matters within the EU and worldwide and in international organisations such as the International Maritime Organisation

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • cła
 • energia
 • konkurencja
 • środowisko
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 13
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Associatio (100 Członkowie)
 • Assuranceforeningen Gard (100 Członkowie)
 • Assuranceforeningen Skuld (100 Członkowie)
 • Skuld Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd. (100 Członkowie)
 • The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association (100 Członkowie)
 • The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited (100 Członkowie)
 • The North of England Protecting & Indemnity Association Limited (100 Członkowie)
 • The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) (100 Członkowie)
 • The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association (B (100 Członkowie)
 • The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited (100 Członkowie)
 • The Steamship Mutual Underwriting Association Ltd. (100 Członkowie)
 • United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limit (100 Członkowie)
 • United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Ltd. (100 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • DANIA
 • GRECJA
 • LUKSEMBURG
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA

 • BERMUDY
 • JAPONIA
 • NORWEGIA
 • STANY ZJEDNOCZONE
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 02/2011 - 02/2012
Budżet ogólny: 3 000 000
w tym środki publiczne: 0
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 3 000 000
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 3 000 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Of the member associations of the International Group are not for profit mutual insurance associations. The Group budget to cover operational expenses is entirely funded by contributions from the member associations

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.