Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Research for Science, Art and Technology (RFSAT) Ltd

Id-nummer i registret: 89478172799-72
Registreringsdag: 2009-12-16 09:49:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-19 09:08:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-19 09:08:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Research for Science, Art and Technology (RFSAT) Ltd
Förkortning: RFSAT
Associationsform (rättslig ställning): Limited
Webbplats: http://www.rfsat.com

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Emmanouela Vogiatzaki
Befattning: R&D Projects Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Emmanouela Vogiatzaki
Befattning: LEAR

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Shoreham Street  311
S2 4FA Sheffield
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 7092246653
Fax: (+44) 7092246653
Andra adressuppgifter: n/a

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: RFSAT is a research-performing SME organization established as a academic spin-off in the United Kingdom in 2008. It concentrates its activities on research and development through national UK in international funded European Framework research, industrial consultancy and deployment of research results in the telecommunications industry.

The main focus areas include Digital Signal Processing (DSP), Audio and Video Broadcasting (DAB/DVB) systems, multimedia processing and communication, cooperative and tele-presence systems, immersive user interfaces for Virtual & Augmented Reality (VR/AR) gaming systems, hybrid indoor and outdoor (Assisted and Differential GNSS, wireless, inertial and mobile) positioning and localization systems, traffic assessment and navigation, Geographical Information Systems (GIS), networked audio-visual systems for mobile applications and services, mobile Location Based Services (LBS) and other technological areas. Recently work areas expanded into e-Health focussing on medical data management through Personal health Record (PHR) portals, mixed-reality game rehabilitation systems as well as Smart Energy Grid/Metering systems, applications and services.

RFSAT is strongly investing into research activities under European FP7 program in the thematic areas of Information and Communication Technologies, Environment, Space, Transport, Security and Health seeking continuation of its research activities into Horizon'2020 framework. RFSAT has been involved in a number of national and European projects where it contributed its expertise in telecommunications technologies, audio-visual content management for public distribution systems, and semantic analysis of media content.

Recent funded research includes immersive user interfaces in the context of mobile services; latest wireless technologies such as Bluetooth Low-Energy (BLE), Augmented/Virtual and mixed-reality systems, e Health services and Smart Grid/Metering technologies.

RFSAT has been also promoting the use of advanced networked media technologies (NEM) in Performing Arts and the Theatre through the creation of the Media for Performing Arts department. As part of this work RFSAT has supported a number of arts events, exhibitions and conferences.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar: n/a

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Networked Media Technologies including Virtual, Mixed and Augmented Reality systems, Immersive Reality User Interfaces (UI), Smart Metering/Grids, Security, e-Health and Performing Arts.

The list of programs providing research funding in 2012 included FP7-ICT, FP7-Security and COST Actions.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Miljö
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 6
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • GREKLAND
 • POLEN
 • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar: n/a

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
NEW NEM
Net!Works
Integrated Management Group for Security (IMG-S)
ESA-EMITS
SEIN Forum
Media Lab Europe
American Nano Association
Bluetooth SIG
European Connected Health Alliance (ECHAlliance)
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)
Microsoft Partner Program
etc

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 115 168
därav offentlig finansiering: 86 510
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 86 510
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 28 658
- gåvor:
- medlemsavgifter: 28 658
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

n/a

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.