Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Office of Gas and Electricity Markets

Tunnusnumber registris: 89437226792-42
Registreerimise kuupäev: 27.09.11 14:04:12

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.10.14 16:27:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.09.14 13:34:09


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Office of Gas and Electricity Markets
Akronüüm: Ofgem
Õiguslik vorm: Non-ministerial government department
Veebisait: http://www.ofgem.gov.uk

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: David Ashbourne
Ametikoht: Partner - Legal

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Copley
Ametikoht: Associate Partner

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Millbank 
SW1P 3GE London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2079017000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Ofgem is the Office of Gas and Electricity Markets, regulating the gas and electricity industries in
Great Britain.

We operate under the direction and governance of the Gas and Electricity Markets Authority which makes all major decisions and sets policy priorities.

The Authority’s powers and duties are provided for under the Gas Act 1986, the Electricity Act 1989, the Competition Act 1998, the Utilities Act 2000 and the Energy Acts 2004, 2008 and 2010 and other statutes.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 30
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Matthew Berry 3.09.14 28.11.14
James Earl 9.01.14 23.12.14
Adam Young 3.06.14 30.11.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Trans-European Energy Networks (TEN-E)
Energy Efficiency Directive
Third Package
REMIT

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 878
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 03/2014
Üldeelarve: 98 583 000
millest avalik rahastamine: 98 583 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 30 784 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
Gas and electricity licence fees : 62 798 000
Miscellaneous : 5 001 000
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

An average of the closing daily euros per sterling rate has been used to convert the figures provided in the financial data section of the transparency register from sterling to euros.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.