Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Baltic Environmental Forum-Latvia

Identifikacijska številka v Registru: 89395477388-18
Datum registracije: 09/12/2011 14:29:05

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 05/02/2015 17:22:22
Datum zadnje letne spremembe: 05/02/2015 17:22:22
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 05/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Baltic Environmental Forum-Latvia

BEF-Latvia

association

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Antonijas, 3-8
LV-1010 Riga
LATVIJA

(+371) 67357555

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Kristina Veidemane

Chairperson of the Board

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Kristina Veidemane

Chairperson of the Board

    Cilji in naloge

general goal of the Association is to promote the significance of environmental protection, by developing co-operation and dialogue between various institutions and stakeholders, and by increasing their capacities in implementation of environmental management.

 • evropski
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Environmental, Climate change, regional development maritime affairs.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

We have been mainly following the initiates on environmental policy, maritime as well on climate change

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 15  

15

15

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Varnost živil

    Članstvo in povezanost z mrežami

8

Baltic Environmental Forum - Estonia(3),
Baltic Environmental Forum - Germany(11),
Baltic Environmental Forum - Lithuania(2),
Center for transboundary cooperation St.Petersburg(3)

 • ESTONIJA
 • LITVA
 • NEMČIJA
 • RUSIJA

Our organisations is a part of the Baltic Environmental Forum Group network

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

1.524.012 €

1.482.021 €

18.845 €

DG Environment

1.374.380 €

LIFE + programme; ERDF programmes

88.796 €

60.836 €

0 €

2.284 €

30.872 €

8.835 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.