Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Baltic Environmental Forum-Latvia

Identifikavimo numeris Registre: 89395477388-18
Registracijos data: 09/12/2011 14:29:05

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 17:22:22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 17:22:22
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Baltic Environmental Forum-Latvia

BEF-Latvia

association

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Antonijas, 3-8
LV-1010 Riga
LATVIJA

(+371) 67357555

    Teisiškai atsakingas asmuo

Kristina Veidemane

Chairperson of the Board

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Kristina Veidemane

Chairperson of the Board

    Tikslai ir uždaviniai

general goal of the Association is to promote the significance of environmental protection, by developing co-operation and dialogue between various institutions and stakeholders, and by increasing their capacities in implementation of environmental management.

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Environmental, Climate change, regional development maritime affairs.


 

Non

Non

Non

Non

Non

We have been mainly following the initiates on environmental policy, maritime as well on climate change

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 15  

15

15

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

8

Baltic Environmental Forum - Estonia(3),
Baltic Environmental Forum - Germany(11),
Baltic Environmental Forum - Lithuania(2),
Center for transboundary cooperation St.Petersburg(3)

 • ESTIJA
 • LIETUVA
 • VOKIETIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA

Our organisations is a part of the Baltic Environmental Forum Group network

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 524 012 €

1 482 021 €

18 845 €

DG Environment

1 374 380 €

LIFE + programme; ERDF programmes

88 796 €

60 836 €

0 €

2 284 €

30 872 €

8 835 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.