Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Baltic Environmental Forum-Latvia

Identifikavimo numeris Registre: 89395477388-18
Registracijos data: 11.12.9 14.29.05

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.10 06.38.22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.10 06.38.22


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Baltic Environmental Forum-Latvia
Akronimas: BEF-Latvia
Teisinis statusas: association
Svetainė: http://www.bef.lv

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kristina Veidemane
Pareigos: Chairperson of the Board

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kristina Veidemane
Pareigos: Chairperson of the Board

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Antonijas  3-8
LV-1010 Riga
LATVIJA
Telefono numeris: (+371) 67357555
Faksas: (+371) 67507071
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: general goal of the Association is to promote the significance of environmental protection, by developing co-operation and dialogue between various institutions and stakeholders, and by increasing their capacities in implementation of environmental management.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 30
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


We have been mainly following the initiates on environmental policy as well on climate change

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 8
Narių organizacijų skaičius: 4
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Baltic Environmental Forum - Estonia (3 Nariai)
 • Baltic Environmental Forum - Germany (11 Nariai)
 • Baltic Environmental Forum - Lithuania (2 Nariai)
 • Center for transboundary cooperation St.Petersburg (3 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ESTIJA
 • LIETUVA
 • VOKIETIJA

 • RUSIJOS FEDERACIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Our organisations is a part of the Baltic Environmental Forum Group network

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 1 270 285
viešųjų lėšų dalis: 1 219 499
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 20 134
- Dotacijos: 970 084
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 229 281
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 50 786
- dovanotos lėšos: 0
- narystės mokesčiai: 725
commercial activities : 11 424
research : 26 017
reimbusables on travel, etc. : 12 620
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.