Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Baltic Environmental Forum-Latvia

Tunnusnumber registris: 89395477388-18
Registreerimise kuupäev: 09/12/2011 14:29:05

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:22:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:22:22
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Baltic Environmental Forum-Latvia

BEF-Latvia

association

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Antonijas, 3-8
LV-1010 Riga
LÄTI

(+371) 67357555

    Juriidiliselt vastutav isik

Kristina Veidemane

Chairperson of the Board

    ELi asjade eest vastutav isik

Kristina Veidemane

Chairperson of the Board

    Eesmärgid ja ülesanded

general goal of the Association is to promote the significance of environmental protection, by developing co-operation and dialogue between various institutions and stakeholders, and by increasing their capacities in implementation of environmental management.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Environmental, Climate change, regional development maritime affairs.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

We have been mainly following the initiates on environmental policy, maritime as well on climate change

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 15  

15

15

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Laienemine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

8

Baltic Environmental Forum - Estonia(3),
Baltic Environmental Forum - Germany(11),
Baltic Environmental Forum - Lithuania(2),
Center for transboundary cooperation St.Petersburg(3)

 • EESTI
 • LEEDU
 • SAKSAMAA
 • VENEMAA FÖDERATSIOON

Our organisations is a part of the Baltic Environmental Forum Group network

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 524 012 €

1 482 021 €

18 845 €

DG Environment

1 374 380 €

LIFE + programme; ERDF programmes

88 796 €

60 836 €

0 €

2 284 €

30 872 €

8 835 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.