Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Baltic Environmental Forum-Latvia

Tunnusnumber registris: 89395477388-18
Registreerimise kuupäev: 9.12.11 14:29:05

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.12.13 6:38:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.12.13 6:38:22


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Baltic Environmental Forum-Latvia
Akronüüm: BEF-Latvia
Õiguslik vorm: association
Veebisait: http://www.bef.lv

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kristina Veidemane
Ametikoht: Chairperson of the Board

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kristina Veidemane
Ametikoht: Chairperson of the Board

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3-8 Antonijas 
LV-1010 Riga
LÄTI
Telefoninumber: (+371) 67357555
Faks: (+371) 67507071
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: general goal of the Association is to promote the significance of environmental protection, by developing co-operation and dialogue between various institutions and stakeholders, and by increasing their capacities in implementation of environmental management.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 30
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


We have been mainly following the initiates on environmental policy as well on climate change

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Laienemine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Transport

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 8
Liikmesorganisatsioonide arv: 4
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • Baltic Environmental Forum - Estonia (3 liiget)
 • Baltic Environmental Forum - Germany (11 liiget)
 • Baltic Environmental Forum - Lithuania (2 liiget)
 • Center for transboundary cooperation St.Petersburg (3 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • EESTI
 • LEEDU
 • SAKSAMAA

 • VENEMAA FÖDERATSIOON
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Our organisations is a part of the Baltic Environmental Forum Group network

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 1 270 285
millest avalik rahastamine: 1 219 499
- ELi rahastust:
- Hanked: 20 134
- Toetused: 970 084
- riiklikust rahastust: 229 281
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 50 786
- annetused: 0
- liikmemaksud: 725
commercial activities : 11 424
research : 26 017
reimbusables on travel, etc. : 12 620
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.