Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

ICT Union

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 89356923285-29
Data Reġistrazzjoni: 26/02/2010 21:19:13

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 27/02/2014 11:01:03
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 27/02/2014 11:01:03


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: ICT Union
Akronimu: ICTU
Statut legali: Czech national association of ICT industry
Websajt: http://www.ictu.cz

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Petr Kuchař
Kariga: board member

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Petr Kuchař
Kariga: board member

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 25a/3269 K Červenému dvoru 
Praha 3 130 00
IR-REPUBBLIKA ĊEKA
Numru tat-telefon: (+420) 222 582 880
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: We have no office in Brussels, yet.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: ICT Union (former name SPIS)

The ICT Union (ICTU) was created by joining a SPIS (Association for Information Society) and APVTS (Association of the Public Telecommunications Operators) in January 2010.

SPIS was founded in March 1998 as a professional organization of enterprises operating in the information and communication technology (ICT) sector. Its chief objective is to create an information society based on knowledge and innovation. The Association champions the importance of modern information technology as a fundamental tool for building an efficient public administration system, a prerequisite for the full integration of the Czech Republic into European structures and essential for increasing the competitive strength of the Czech economy.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


no text

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Riċerka u teknoloġija
  • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.